18. Peatükk: Järeldus — loobumuse täiuslikkus

Bhagavad-gītā nii nagu see on 18.8


duḥkham ity eva yat karma
kāya-kleśa-bhayāt tyajet
sa kṛtvā rājasaḿ tyāgaḿ
naiva tyāga-phalaḿ labhet


duḥkham — õnnetu; iti — sel moel; eva — kindlasti; yat — mis; karma — töö; kāya — keha jaoks; kleśa — vaev; bhayāt — hirmust; tyajet — loobub; saḥ — tema; kṛtvā — pärast tegemist; rājasam — kire guṇas; tyāgam — loobumus; na — ei; eva — kindlasti; tyāga — loobumuse; phalam — tulemused; labhet — saavutab.

TÕLGE

Sellise inimese loobumus, kes hülgab ettekirjutatud kohustuste täitmise hirmust kehaliste ebamugavuste ees või sellepärast, et see on liialt vaevarikas, kuulub kire guṇasse. Sellisel moel toimimine ei aita kunagi kellelgi loobumuses edasi areneda.


SELGITUS

Kṛṣṇa teadvuses viibiv inimene ei pea loobuma raha teenimisest, kartes, et ta sooritab sedasi karmalisi tegevusi. Kui inimene toetab teenitud rahaga Kṛṣṇa teadvust või kui varajane tõusmine aitab kaasa arengule transtsendentaalses Kṛṣṇa teadvuses, ei peaks inimene sellistest tegevustest loobuma hirmu tõttu või neid liiga vaevarikasteks pidades. Selline loobumus kuulub kire guṇasse. Kire guṇas sooritatud tegude tulemused on alati haletsusväärsed. Kui inimene sellise meelsusega oma tööst loobub, ei saavuta ta kunagi loobumuse tulemust.

<<<<    >>>>