18. Peatükk: Järeldus — loobumuse täiuslikkus

Bhagavad-gītā nii nagu see on 18.75


vyāsa-prasādāc chrutavān
etad guhyam ahaḿ param
yogaḿ yogeśvarāt kṛṣṇāt
sākṣāt kathayataḥ svayam


vyāsa-prasādāt — Vyāsadeva armu läbi; śrutavān — olen kuulnud; etat — seda; guhyam — salajast; aham — mina; param — kõrgeimat; yogam — müstitsismi; yoga-īśvarāt — kogu müstitsismi valitsejalt; kṛṣṇāt — Kṛṣṇalt; sākṣāt — vahetult; kathayataḥ — kõneldes; svayam — isiklikult.

TÕLGE

Vyāsa armust olen ma kuulnud neid kõige salajasemaid õpetusi otse kogu müstitsismi valitsejalt Kṛṣṇalt, kes isiklikult kõneles Arjunaga.


SELGITUS

Vyāsa oli Sañjaya vaimne õpetaja ning Sañjaya tunnistab, et Jumala Kõrgeimat Isiksust suutis ta mõista Vyāsa armust. See tähendab, et keegi ei tohiks püüda mõista Kṛṣṇat ilma vaimse õpetaja abita. Vaimne õpetaja on läbipaistev vahelüli Jumala nägemiseks, ehkki on tõsi, et igaühe kogemus on siiski vahetu. See on õpilasjärgnevusahela saladus. Kui vaimne õpetaja on autoriteetne, võib inimene kuulda temalt "Bhagavad-gītāt" sama vahetult kui Arjuna. Maailmas on palju joogisid ja müstikuid, kuid Kṛṣṇa on kõikide joogasüsteemide valitseja. "Bhagavad-gītās" annab Kṛṣṇa selgesõnalise juhenduse: alistuge Kṛṣṇale. Sedasi toimiv inimene on kõrgeimal tasemel joogi. Seda kinnitatakse kuuenda peatüki viimases värsis (yoginām api sarveṣām).

Nārada, Vyāsa vaimne õpetaja, on otseselt Kṛṣṇa õpilane. Seepärast on Vyāsa sama autoriteetne nagu Arjunagi, sest ta asub samuti õpilasjärgnevusahelas, ning Sañjaya on Vyāsa otsene õpilane. Seepärast olid Sañjaya meeled Vyāsa armust puhastunud ning ta võis Kṛṣṇat vahetult näha ja kuulda. See, kes kuuleb vahetult Kṛṣṇat, mõistab neid salajasi teadmisi. Kui inimene ei astu õpilasjärgnevusahelasse, ei saa ta Kṛṣṇat kuulda ning seetõttu jäävad tema teadmised alati puudulikeks, vähemalt "Bhagavad-gītā" mõistmise osas.

"Bhagavad-gītā" selgitab kõiki joogasüsteeme: karma-joogat, jñāna-joogat ja bhakti-joogat. Kṛṣṇa on kõikide selliste müstiliste protsesside valitseja. Tuleb aga siiski mõista, et samamoodi nagu Arjunale langes osaks õnn mõista Kṛṣṇat vahetult, kuulis ka Sañjaya, Vyāsa armust, Kṛṣṇat vahetult. Tegelikult pole mingit vahet, kas kuulda Kṛṣṇat vahetult või kuulda Teda autoriteetse vaimse õpetaja nagu Vyāsa vahendusel. Vaimne õpetaja on Vyāsadeva esindaja. Seepärast korraldavad vedaliku süsteemi kohaselt kõik vaimse õpetaja õpilased oma õpetaja sünnipäeval Vyāsa-pūjāks nimetatava tseremoonia.

<<<<    >>>>