18. Peatükk: Järeldus — loobumuse täiuslikkus

Bhagavad-gītā nii nagu see on 18.72


kaccid etac chrutaḿ pārtha
tvayaikāgreṇa cetasā
kaccid ajñāna-sammohaḥ
praṇaṣṭas te dhanañjaya


kaccit — kas; etat — seda; śrutam — kuuldud; pārtha — oo, Pṛthā poeg; tvayā — sinu poolt; eka-agreṇa — täie tähelepanuga; cetasā — mõistusega; kaccit — kas; ajñāna — teadmatuse; sammohaḥ — illusioon; praṇaṣṭaḥ — hajutatud; te — sinu; dhanañjaya — oo, rikkuste vallutaja (Arjuna).

TÕLGE

Oo, Pṛthā poeg, oo, rikkuste vallutaja, oled sa kuulanud kõike tähelepanelikult ja keskendunud mõistusega? On sinu teadmatus ja illusioon nüüd hajutatud?


SELGITUS

Jumal võttis Arjuna suhtes vaimse õpetaja rolli. Seepärast oli Tema kohuseks küsida Arjunalt, kas ta oli mõistnud kogu "Bhagavad-gītāt" õigel viisil. Kui Arjuna ütleks, et ta ei mõista "Bhagavad-gītāt", oleks Jumal valmis teatud selgitusi või isegi kogu "Bhagavad-gītāt" kordama. Tegelikult leiab aga igaüks, kes on kuulanud "Bhagavad-gītāt" selliselt tõeliselt vaimselt õpetajalt nagu Kṛṣṇa, või Kṛṣṇa esindajalt, et tema teadmatus on hajutatud. "Bhagavad-gītā" pole tavaline raamat, mille oleks kirjutanud mõni poeet või ilukirjanduse looja. "Bhagavad-gītā" jutustaja on Jumala Kõrgeim Isiksus. Iga inimene, kellel on piisavalt õnne kuulmaks neid õpetusi Kṛṣṇalt või Tema autoriteetselt vaimselt esindajalt, jõuab kindlasti vabanemiseni ning pääseb teadmatuse pimedusest.

<<<<    >>>>