18. Peatükk: Järeldus — loobumuse täiuslikkus

Bhagavad-gītā nii nagu see on 18.71


śraddhāvān anasūyaś ca
śṛṇuyād api yo naraḥ
so 'pi muktaḥ śubhāl lokān
prāpnuyāt puṇya-karmaṇām


śraddhā-vān — usklik; anasūyaḥ — mitte kade; ca — ja; śṛṇuyāt — kuuleb; api — kindlasti; yaḥ — kes; naraḥ — inimene; saḥ — tema; api — samuti; muktaḥ — olles vabanenud; śubhān — headtoovaid; lokān — planeete; prāpnuyāt — ta saavutab; puṇya-karmaṇām — jumalakartlike.

TÕLGE

Ning see, kes kuulab usuga ja kadestamata, vabaneb kõikidest patuste tegude järelmõjudest ning jõuab jumalakartlike isiksuste poolt asustatud headtoovatele planeetidele.


SELGITUS

Käesoleva peatüki kuuekümne seitsmendas värsis ütles Jumal selgelt, et "Gītāt" ei tohi jutustada sellistele inimestele, kes Jumalat kadestavad. Teisisõnu öeldes on "Bhagavad-gītā" kirjutatud üksnes pühendunute jaoks. Kuid vahel juhtub, et mõni Jumala pühendunu peab "Bhagavad-gītāst" avaliku loengu, ehkki mitte kõik loengu kuulajad pole pühendunud. Miks selliseid avalikke loenguid peetakse? Siinkohal selgitatakse, et ehkki kõik inimesed pole pühendunud, on ka mittepühendunute hulgas neid, kes Kṛṣṇat ei kadesta. Nad usuvad Temasse kui Jumala Kõrgeimasse Isiksusse. Kui sellised inimesed kuulevad Jumalast autoriteetselt pühendunult, vabanevad nad selle tulemusena kohe kõikidest patuste tegude järelmõjudest ning tõusevad peale surma planetaarsüsteemi, kus elavad õiglased isiksused. Seega võib lihtsalt "Bhagavad-gītā" kuulamise läbi saavutada õiglaste tegude tulemuse ka selline inimene, kes ei püüagi olla puhas pühendunu. Sedasi annab Jumala puhas pühendunu kõigile võimaluse vabaneda kõikidest patuste tegude järelmõjudest ning saada Jumala pühendunuks.

Tavaliselt võtavad need, kes on vabad patuste tegude järelmõjudest ning kes on õiglased, Kṛṣṇa teadvuse meetodi kergelt omaks. Sõna puṇya-karmaṇām on selles värsis väga tähtis. See viitab suurte ohverduste, nagu vedakirjanduses mainitud aśvamedha-yajña, sooritamisele. Need, kes praktiseerivad ausalt pühendunud teenimist, kuid kes ei ole veel täiesti puhastunud, jõuavad Põhjanaela ehk Dhruvaloka planetaarsüsteemi, kus elab Dhruva Mahārāja. Dhruva Mahārāja on suur Jumala pühendunu ning tal on oma planeet, mida nimetatakse Põhjanaelaks.

<<<<    >>>>