18. Peatükk: Järeldus — loobumuse täiuslikkus

Bhagavad-gītā nii nagu see on 18.7


niyatasya tu sannyāsaḥ
karmaṇo nopapadyate
mohāt tasya parityāgas
tāmasaḥ parikīrtitaḥ


niyatasya — ettekirjutatud; tu — aga; sannyāsaḥ — loobumus; karmaṇaḥ — tegevuste; na — mitte kunagi; upapadyate — on välja teenitud; mohāt — illusiooni poolt; tasya — nende; parityāgaḥ — loobumus; tāmasaḥ — teadmatuse guṇas; parikīrtitaḥ — kuulutatakse.

TÕLGE

Ettekirjutatud kohustustest ei tohi kunagi loobuda. Kui inimene illusiooni tõttu oma ettekirjutatud kohustuste täitmisest loobub, tunnistatakse tema loobumus teadmatuse guṇasse kuuluvaks.


SELGITUS

Materiaalse rahulduse nimel töötamisest tuleb loobuda, kuid tegevused, mis tõstavad inimese vaimsete tegevuste tasandile, nagu näiteks Kõigekõrgema Jumala heaks toidu valmistamine, Talle selle toidu pakkumine, ning seejärel selle toidu söömine, on soovitatavad. Öeldakse, et loobumuslikku elukorraldust järgiv inimene ei tohi iseendale süüa valmistada. Iseenese jaoks söögi valmistamine on keelatud, toitu tuleb valmistada Kõigekõrgemale Jumalale. Samuti võib sannyāsī läbi viia pulmatseremoonia, aitamaks oma õpilasel Kṛṣṇa teadvuses edasi areneda. Kui inimene sellistest tegevustest loobub, tuleb mõista, et ta tegutseb pimeduse guṇa mõju all.

<<<<    >>>>