18. Peatükk: Järeldus — loobumuse täiuslikkus

Bhagavad-gītā nii nagu see on 18.68


ya idaḿ paramaḿ guhyaḿ
mad-bhakteṣv abhidhāsyati
bhaktiḿ mayi parāḿ kṛtvā
mām evaiṣyaty asaḿśayaḥ


yaḥ — igaüks, kes; idam — seda; paramam — kõige; guhyam — usalduslikumat saladust; mat — Minu; bhakteṣu — pühendunute hulgas; abhidhāsyati — selgitab; bhaktim — pühendunud teenimist; mayi — Mulle; parām — transtsendentaalset; kṛtvā — tehes; mām — Minu juurde; eva — kindlasti; eṣyati — tuleb; asaḿśayaḥ — kahtluseta.

TÕLGE

Inimene, kes selgitab seda kõrgeimat saladust Minu pühendunutele, jõuab kahtlemata puhta pühendunud teenimiseni ning tuleb lõpuks tagasi Minu juurde.


SELGITUS

Üldiselt soovitatakse arutleda "Bhagavad-gītā" teemadel üksnes pühendunute ringis, sest need, kes pole pühendunud, ei mõista ei Kṛṣṇat ega "Bhagavad-gītāt". Need, kes ei tunnista Kṛṣṇat nii nagu Ta on ning "Bhagavad-gītāt" nii nagu see on, ei tohiks püüda "Bhagavad-gītāt" selgitada. Selline selgitus lähtub kommenteerija oma arusaamadest ning on "Bhagavad-gītāle" üksnes solvanguks. "Bhagavad-gītāt" tuleb selgitada neile, kes on valmis tunnistama Kṛṣṇat kui Jumala Kõrgeimat Isiksust. See teos on mõeldud üksnes Jumalale pühendunud hingedele, mitte aga filosoofilistele spekulantidele. Igaüks, kes üritab aga anda edasi "Bhagavad-gītāt" sellisena nagu see on, saavutab pühendunud teenimises kindlasti arengu ning jõuab elus puhta pühendumuse tasandile. Sellise puhta pühendumuse läbi jõuab ta kindlasti tagasi koju, Jumala juurde.

<<<<    >>>>