18. Peatükk: Järeldus — loobumuse täiuslikkus

Bhagavad-gītā nii nagu see on 18.61


īśvaraḥ sarva-bhūtānāḿ
hṛd-deśe 'rjuna tiṣṭhati
bhrāmayan sarva-bhūtāni
yantrārūḍhāni māyayā


īśvaraḥ — Kõigekõrgem Jumal; sarva-bhūtānām — kõikide elusolendite; hṛt-deśe — südames paiknev; arjuna — oo, Arjuna; tiṣṭhati — paikneb; bhrāmayan — põhjustades rändamist; sarva-bhūtāni — kõik elusolendid; yantra — masinale; ārūḍhāni — olles asetatud; māyayā — materiaalse energia mõju alla.

TÕLGE

Oo, Arjuna, Kõigekõrgem Jumal asetseb igaühe südames ning juhib kõikide elusolendite rändamisi, kes justkui viibiksid materiaalsest energiast valmistatud "masinas".


SELGITUS

Arjuna ei olnud kõrgeim teadja ning otsuse, kas võidelda või mitte võidelda, sai ta teha üksnes oma piiratud otsustusvõime kohaselt. Jumal Kṛṣṇa õpetas teda, et eksistents ei piirdu individuaalse hingega. Jumala Kõrgeim Isiksus ehk Tema Ise, Kṛṣṇa, asub Ülihingena iga elusolendi südames ning juhib teda sealt. Pärast keha vahetamist unustab elusolend oma varasemad teod, samas kui Ülihing, kes on tema kõikide tegevuste tunnistajaks, teab nii minevikku, olevikku kui ka tulevikku. Seepärast juhib Ülihing kõiki elusolendi tegevusi. Elusolendile langeb osaks see, mille ta on ära teeninud, ning ühest olukorrast teise kannab teda materiaalne keha, mille on loonud materiaalne energia Ülihinge juhenduste kohaselt. Niipea kui elusolend satub teatud liiki kehasse, on ta sunnitud tegutsema vastavalt oma kehalistele tingimustele. Kiires sportautos istuv inimene liigub kiiremini kui aeglasema auto juht, isegi kui mõlemal juhul on tegu sama juhi ehk elusolendiga. Samamoodi kujundab materiaalne loodus Kõrgeima Hinge korraldusel teatud elusolendi jaoks teatud keha nii, et ta saaks tegutseda, rahuldamaks oma varasemaid soove. Elusolend pole sõltumatu. Keegi ei tohiks arvata, et ta on Jumala Kõrgeimast Isiksusest sõltumatu. Individuaalne hing asub alati Jumala kontrolli all. Seepärast on igaühe kohuseks Talle alistuda, nii nagu järgnevas värsis ka soovitatakse.

<<<<    >>>>