18. Peatükk: Järeldus — loobumuse täiuslikkus

Bhagavad-gītā nii nagu see on 18.58


mac-cittaḥ sarva-durgāṇi
mat-prasādāt tariṣyasi
atha cet tvam ahańkārān
na śroṣyasi vinańkṣyasi


mat — Minust; cittaḥ — olles teadvuses; sarva — kõik; durgāṇi — takistused; mat-prasādāt — Minu armu läbi; tariṣyasi — sa ületad; atha — aga; cet — kui; tvam — sina; ahańkārāt — vale egoga; na śroṣyasi — ei kuula; vinańkṣyasi — sa oled teelt eksinud.

TÕLGE

Kui sa tõused Minu teadvusse, ületad sa Minu armu läbi kõik tingimustest sõltuva elu takistused. Ent kui sa ei tegutse sellises teadvuses, vaid toimid vale ego mõjuvallas ega kuula Mind, siis oled sa teelt eksinud.


SELGITUS

Täies Kṛṣṇa teadvuses viibiv inimene pole liialt mures oma igapäevase eluga liituvate kohustuste täitmise üle. Rumalad inimesed ei mõista seda suurt vabadust kõikidest muredest. Sellele, kes tegutseb Kṛṣṇa teadvuses, saab Jumal Kṛṣṇa kõige lähedasemaks sõbraks. Kṛṣṇa aga hoolitseb alati Oma sõbra heaolu eest. Ta annab End Oma sõbrale, kes täie pühendumusega töötab kakskümmend neli tundi ööpäevas Jumala rõõmustamise nimel. Seepärast ei tohiks keegi lasta end elu kehalistele arusaamadele tugineva vale ego poolt eksitada. Inimene ei tohiks ekslikult pidada end materiaalse looduse seadustest sõltumatuks ega arvata, et ta võib toimida just nii nagu tahab. Inimene viibib materiaalse looduse rangete seaduste ülemvõimu all. Kuid niipea, kui ta hakkab tegutsema Kṛṣṇa teadvuses, saavutab ta vabanemise ning saab vabaks kõikidest materiaalsetest kimbatustest. Ei tohi unustada, et see, kes ei tegutse Kṛṣṇa teadvuses, kaob materiaalse maailma keerises, sünni ja surma ookeanis. Ükski tingimustest sõltuv hing ei tea iseenesest, mida teha ja mida mitte, kuid Kṛṣṇa teadvuses tegutsev inimene omab tegevusvabadust, sest Kṛṣṇa Ise tema südames julgustab teda tegutsema ning vaimne õpetaja annab kinnituse selle kohta, kas üks või teine tegevus on õige.

<<<<    >>>>