18. Peatükk: Järeldus — loobumuse täiuslikkus

Bhagavad-gītā nii nagu see on 18.44


kṛṣi-go-rakṣya-vāṇijyaḿ
vaiśya-karma svabhāva-jam
paricaryātmakaḿ karma
śūdrasyāpi svabhāva-jam


kṛṣi — kündmine; go — lehmade; rakṣya — kaitsmine; vāṇijyam — kaubitsemine; vaiśya — vaiśyale kuuluv; karma — kohustus; svabhāva-jam — tema isiklikust loodusest sündinud; paricaryā — teenimisest; ātmakam — koosnev; karma — kohustus; śūdrasya — śūdrale kuuluv; api — samuti; svabhāva-jam — tema isiklikust loomusest sündinud.

TÕLGE

Maaviljelus, lehmade kaitsmine ning kaubitsemine on vaiśyade loomusele vastav töö; śūdrate kohustuseks on teha füüsilist tööd ning teenida teisi.

<<<<    >>>>