18. Peatükk: Järeldus — loobumuse täiuslikkus

Bhagavad-gītā nii nagu see on 18.43


śauryaḿ tejo dhṛtir dākṣyaḿ
yuddhe cāpy apalāyanam
dānam īśvara-bhāvaś ca
kṣātraḿ karma svabhāva-jam


śauryam — kangelaslikkus; tejaḥ — jõud; dhṛtiḥ — sihikindlus; dākṣyam — leidlikkus; yuddhe — lahingus; ca — ja; api — samuti; apalāyanam — pagemata; dānam — heldekäelisus; īśvara — juhtimisvõime; bhāvaḥ — loodus; ca — ja; kṣātram — kṣatriyale kuuluv; karma — kohustus; svabhāva-jam — tema isiklikust loomusest sündinud.

TÕLGE

Kangelaslikkus, jõud, sihikindlus, leidlikkus, julgus lahingus, heldekäelisus ja juhtimisvõime on kṣatriyale loomulikud omadused, mille kohaselt ta tegutseb.

<<<<    >>>>