18. Peatükk: Järeldus — loobumuse täiuslikkus

Bhagavad-gītā nii nagu see on 18.4


niścayaḿ śṛṇu me tatra
tyāge bharata-sattama
tyāgo hi puruṣa-vyāghra
tri-vidhaḥ samprakīrtitaḥ


niścayam — kindlust; śṛṇu — kuula; me — Minult; tatra — selles; tyāge — loobumuse küsimuses; bharata-sat-tama — oo, parim Bhāratate hulgas; tyāgaḥ — loobumus; hi — kindlasti; puruṣa-vyāghra — oo, tiiger inimeste seas; tri-vidhaḥ — kolme liiki; samprakīrtitaḥ — on kuulutatud.

TÕLGE

Oo, parim Bhāratatest, kuula nüüd Minu otsust loobumuse kohta. Oo, sina, kes sa oled kui tiiger inimeste seas, pühakirjades kuulutatakse, et loobumus jaguneb kolme kategooriasse.


SELGITUS

Ehkki loobumuse kohta eksisteerib erinevaid arvamusi, kuulutab Jumala Kõrgeim Isiksus Śrī Kṛṣṇa siinkohal Oma otsuse, mida tuleb pidada lõplikuks. Pealegi on "Vedad" iseenesest Jumala poolt kehtestatud erinevad seadused. Antud juhul kõneleb Jumal isiklikult, ning Tema sõna tuleb võtta kui lõplikku. Jumal ütleb, et loobumuse protsessi tuleb hinnata vastavalt materiaalse looduse guṇadele, mille mõju all see on sooritatud.

<<<<    >>>>