18. Peatükk: Järeldus — loobumuse täiuslikkus

Bhagavad-gītā nii nagu see on 18.37


yat tad agre viṣam iva
pariṇāme 'mṛtopamam
tat sukhaḿ sāttvikaḿ proktam
ātma-buddhi-prasāda-jam


yat — mis; tat — see; agre — alguses; viṣam iva — nagu mürk; pariṇāme — lõpus; amṛta — nektar; upamam — võrreldud; tat — see; sukham — õnn; sāttvikam — vooruse guṇas; proktam — öeldakse; ātma — eneses; buddhi — arukuse; prasāda-jam — sündinud rahuldatusest.

TÕLGE

Seda, mis on algul kui mürk, kuid lõpuks kui nektar ning mis äratab inimese eneseteadvustamisele, nimetatakse õnneks vooruse guṇas.


SELGITUS

Püüeldes eneseteadvustamise poole, peab inimene järgima paljusid reegleid, et saavutada kontroll oma mõistuse ja meelte üle ning keskendada mõistus oma tegelikule "minale". Kõik see on väga raske ning kibe kui mürk, ent kui inimene jõuab selliseid regulatsioone edukalt järgides transtsendentaalsele tasandile, hakkab ta maitsma tõelist nektarit ning nautima elu.

<<<<    >>>>