18. Peatükk: Järeldus — loobumuse täiuslikkus

Bhagavad-gītā nii nagu see on 18.28


ayuktaḥ prākṛtaḥ stabdhaḥ
śaṭho naiṣkṛtiko 'lasaḥ
viṣādī dīrgha-sūtrī ca
kartā tāmasa ucyate


ayuktaḥ — toetumata pühakirjade juhendustele; prākṛtaḥ — materialistlik; stabdhaḥ — kangekaelne; śaṭhaḥ — valelik; naiṣkṛtikaḥ — osav teisi solvama; alasaḥ — laisk; viṣādī — pahur; dīrgha-sūtrī — viivitav; ca — samuti; kartā — töötaja; tāmasaḥ — teadmatuse guṇas; ucyate — öeldakse.

TÕLGE

Inimene, kes tegutseb alati pühakirjade juhenduste vastaselt, kes on materialistlik, kangekaelne, valelik ja osav teisi solvama, ning kes on laisk, alati pahur ja armastab töid edasi lükata, tegutseb teadmatuse guṇas.


SELGITUS

Pühakirjades antakse meile juhendused selle kohta, millist tööd tuleb teha ja millist mitte. Inimesed, kes nendest juhendustest ei hooli, rakendavad end pühakirjades mahalaidetud töösse. Sellised inimesed on valdavalt materialistlikud. Nad töötavad vastavalt looduse guṇadele, mitte pühakirjade ettekirjutustele. Sellised inimesed pole kuigi leebed, nad püüavad alati petta ning on oskuslikud teisi inimesi solvama. Nad on ka väga laisad. Isegi kui neil on teatud kohustused, ei täida nad neid korralikult ning püüavad neid pidevalt edasi lükata. Seepärast on nad alati pahurad. Nad püüavad kõigega viivitada: ehkki asja võiks ära teha tunniga, kulub neil selleks aastaid. Sedasi tegutsevad teadmatuse guṇa mõjuvallas olevad inimesed.

<<<<    >>>>