18. Peatükk: Järeldus — loobumuse täiuslikkus

Bhagavad-gītā nii nagu see on 18.26


mukta-sańgo 'nahaḿ-vādī
dhṛty-utsāha-samanvitaḥ
siddhy-asiddhyor nirvikāraḥ
kartā sāttvika ucyate


mukta-sańgaḥ — vabanenud kõikidest materiaalsetest suhetest; anaham-vādī — vabana valest egost; dhṛti — sihikindlusega; utsāha — ja suure entusiasmiga; samanvitaḥ — võimeline; siddhi — täiuslikkuses; asiddhyoḥ — ja ebaõnnestumises; nirvikāraḥ — muutuseta; kartā — töötaja; sāttvikaḥ — vooruse guṇas; ucyate — öeldakse.

TÕLGE

Inimene, kes täidab oma kohuseid suure sihikindluse ja entusiasmiga, puutumata kokku materiaalse looduse guṇadega, vabana valest egost ning laskmata end häirida nii edust kui ka ebaõnnestumisest, tegutseb vooruse guṇas.


SELGITUS

Kṛṣṇa teadvuses viibiv inimene on materiaalse looduse guṇade suhtes alati transtsendentaalne. Ta ei oma talle usaldatud töö suhtes mingeid ootusi, sest ta on üle nii valest egost kui ka uhkusest. Ometigi on ta kuni töö lõpetamiseni alati täis entusiasmi. Ta ei pööra tööga kaasnevatele raskustele mingit tähelepanu, vaid teeb oma tööd alati innuga. Ta ei hooli ei edust ega ebaedust ega kaota rahu ei kannatustes ega õnnes. Selline tegutseja asub vooruse guṇas.

<<<<    >>>>