18. Peatükk: Järeldus — loobumuse täiuslikkus

Bhagavad-gītā nii nagu see on 18.25


anubandhaḿ kṣayaḿ hiḿsām
anapekṣya ca pauruṣam
mohād ārabhyate karma
yat tat tāmasam ucyate


anubandham — tuleviku ahelate; kṣayam — hävitamist; hiḿsām — ja kannatusi teistele; anapekṣya — arvestamata tagajärgedega; ca — samuti; pauruṣam — omal loal; mohāt — illusiooni poolt; ārabhyate — on alustatud; karma — töö; yat — mida; tat — seda; tāmasam — teadmatuse guṇas; ucyate — öeldakse olevat.

TÕLGE

Tegevust, mida sooritatakse illusioonis, hoolimata pühakirjade korraldustest ning mõtlemata ei sellele, milliseid ahelaid see tegu tulevikus seab, ega sellele, milliseid kannatusi või vägivalda see teistele põhjustab, nimetatakse tegevuseks teadmatuse guṇas.


SELGITUS

Igaühel tuleb anda aru oma tegudest nii riigile kui ka Kõigekõrgema Jumala abilistele, keda nimetatakse yamadūtadeks. Vastutustundetud teod omavad laastavaid tagajärgi, sest nendega hävitatakse pühakirjade ettekirjutused reguleerivatest printsiipidest. Tihti tuginevad sellised teod vägivallale ning põhjustavad teistele elusolenditele kannatusi. Selliseid vastutustundetuid tegusid saadetakse korda meelevaldselt. Seda nimetatakse illusiooniks. Ning kõik sellised illusoorsed teod on sündinud teadmatuse guṇast.

<<<<    >>>>