18. Peatükk: Järeldus — loobumuse täiuslikkus

Bhagavad-gītā nii nagu see on 18.16


tatraivaḿ sati kartāram
ātmānaḿ kevalaḿ tu yaḥ
paśyaty akṛta-buddhitvān
na sa paśyati durmatiḥ


tatra — seal; evam — sel moel; sati — olles; kartāram — töötaja; ātmānam — tema ise; kevalam — ainult; tu — aga; yaḥ — igaüks, kes; paśyati — näeb; akṛta-buddhitvāt — arukuse puudumisest tulenevalt; na — mitte kunagi; saḥ — tema; paśyati — näeb; durmatiḥ — rumal.

TÕLGE

Seepärast ei ole see, kes peab ennast tegevuste ainsaks sooritajaks, arvestamata nimetatud viit tegurit, kindlasti mitte kuigi arukas ega suuda näha asju sellistena nagu need on.


SELGITUS

Rumal inimene ei suuda mõista, et tema südames asub sõbrana Ülihing, kes juhib kõiki tema tegevusi. Ehkki materiaalsed põhjused nagu paik, töötaja, jõupingutused ja meeled avaldavad mõju igale tegevusele, on kõige lõplikuks põhjuseks ikkagi Kõigekõrgem, Jumala Isiksus. Seepärast peab inimene lisaks neljale materiaalsele põhjusele silmas pidama ka kõrgeimat mõju avaldavat põhjust. See, kes ei näe Kõigekõrgemat, peab tegude kordasaatjaks iseennast.

<<<<    >>>>