18. Peatükk: Järeldus — loobumuse täiuslikkus

Bhagavad-gītā nii nagu see on 18.15


śarīra-vāń-manobhir yat
karma prārabhate naraḥ
nyāyyaḿ vā viparītaḿ vā
pañcaite tasya hetavaḥ


śarīra — kehaga; vāk — kõnega; manobhiḥ — ja mõistusega; yat — mis; karma — töö; prārabhate — algab; naraḥ — isik; nyāyyam — õige; vā — või; viparītam — vastand; vā — või; pañca — viis; ete — kõik need; tasya — selle; hetavaḥ — põhjused.

TÕLGE

Iga õige ja vale teo, mida inimene oma keha, mõistuse ja kõnega korda saadab, põhjustajaks on need viis tegurit.


SELGITUS

Sõnad "õige" ja "vale" on selles värsis väga olulised. Õige töö on see, mida tehakse kooskõlas pühakirjade juhenduste ja korraldustega, ning vale töö on see, mida tehakse pühakirjade juhendusi ja põhimõtteid järgimata. Kuid kõikide tööde lõpuni viimine eeldab alati kõiki viit eelmises värsis nimetatud tegurit.

<<<<    >>>>