18. Peatükk: Järeldus — loobumuse täiuslikkus

Bhagavad-gītā nii nagu see on 18.12


aniṣṭam iṣṭaḿ miśraḿ ca
tri-vidhaḿ karmaṇaḥ phalam
bhavaty atyāgināḿ pretya
na tu sannyāsināḿ kvacit


aniṣṭam — põrgusse viiv; iṣṭam — taevasse viiv; miśram — segatud; ca — ja; tri-vidham — kolme liiki; karmaṇaḥ — töö; phalam — tulemus; bhavati — tuleb; atyāginām — nende jaoks, kes ei ela loobumuslikult; pretya — pärast surma; na — ei; tu — aga; sannyāsinām — loobumusliku elukorralduse järgijaile; kvacit — alati.

TÕLGE

See, kes pole elanud loobumuslikku elu, on pärast surma sunnitud kogema oma tegude kolme liiki vilju — ihaldatuid, mitteihaldatuid ning nende vahepeale jäävaid. Kuid need, kes on järginud loobumuslikku elukorraldust, on vabad tegude järelmõjudest, mille all kannatada või mida nautida.


SELGITUS

Kṛṣṇa teadvuses viibiv inimene, kes tegutseb teadlikuna oma suhtest Kṛṣṇaga, on alati vabanenud seisundis. Seepärast ei pea ta pärast surma kannatama oma tegude tagajärgede käes ega ka nende tulemusi nautima.

<<<<    >>>>