18. Peatükk: Järeldus — loobumuse täiuslikkus

Bhagavad-gītā nii nagu see on 18.10


na dveṣṭy akuśalaḿ karma
kuśale nānuṣajjate
tyāgī sattva-samāviṣṭo
medhāvī chinna-saḿśayaḥ


na — mitte kunagi; dveṣṭi — vihkab; akuśalam — ebasoodsat; karma — tööd; kuśale — soodsas; na — ega; anuṣajjate — kiindub; tyāgī — loobuja; sattva — vooruses; samāviṣṭaḥ — süvenenud; medhāvī — arukas; chinna — olles läbi lõiganud; saḿśayaḥ — kõik kahtlused.

TÕLGE

Arukas loobuja viibib vooruse guṇas ning ta ei vihka ebasoodsat tööd ega ole ka kiindunud soodsasse töösse. Tal pole töö suhtes mingeid kahtlusi.


SELGITUS

Inimene, kes viibib Kṛṣṇa teadvuses või vooruse guṇa mõjuvallas, ei vihka kedagi ega midagi, mis valmistab vaeva tema kehale. Ta töötab sobival ajal sobivas kohas, kartmata tema kohustuste täitmisega kaasnevaid probleeme. Selline inimene asub transtsendentaalsel tasandil ning teda tuleb pidada kõikidest kõige arukamaks ning oma tegevustes kahtlustest täielikult kõrgemal seisvaks isiksuseks.

<<<<    >>>>