17. Peatükk: Usu jaotused

Bhagavad-gītā nii nagu see on 17.5-6


aśāstra-vihitaḿ ghoraḿ
tapyante ye tapo janāḥ
dambhāhańkāra-saḿyuktāḥ
kāma-rāga-balānvitāḥ


karṣayantaḥ śarīra-sthaḿ
bhūta-grāmam acetasaḥ
māḿ caivāntaḥ śarīra-sthaḿ
tān viddhy āsura-niścayān


aśāstra — mitte pühakirjades; vihitam — juhendatud; ghoram — teistele kahju tekitav; tapyante — teevad läbi; ye — need, kes; tapaḥ — askeesid; janāḥ — isikud; dambha — uhkusega; ahańkāra — ja egoismiga; saḿyuktāḥ — hõivatud; kāma — iha; rāga — ja kiindumuse; bala — jõuga; anvitāḥ — ajendatud; karṣayantaḥ — piinates; śarīra-stham — kehas asuvat; bhūta-grāmam — materiaalsete elementide kombinatsiooni; acetasaḥ — omades ekslikku suhtumist; mām — Mind; ca — samuti; eva — kindlasti; antaḥ — sees; śarīra-stham — kehas asuvat; tān — neid; viddhi — mõista; āsura-niścayān — deemoneid.

TÕLGE

Deemoniteks nimetatakse neid, kes uhkusest ja egoismist ajendatutena teevad läbi raskeid askeese, mida pühakirjades pole soovitatud. Neid ajendavad tegevustesse iha ja kiindumused, nad on rumalad ning piinavad nii enda keha materiaalseid elemente kui ka südames viibivat Ülihinge.


SELGITUS

On inimesi, kes leiutavad ise askeese, mida pühakirjades pole soovitatud. Näiteks ei ole pühakirjades midagi räägitud paastumisest mõne varjatud (näiteks poliitilise) eesmärgi nimel. Pühakirjades antakse soovitused paastumiseks vaimse arengu eesmärgil, mitte aga sotsiaalsete või poliitiliste eesmärkide saavutamiseks. Selliseid askeese sooritavad inimesed on "Bhagavad-gītā" kinnituste kohaselt kahtlemata deemonlikud. Nad tegutsevad pühakirjade korralduste vastaselt ning nende teod tekitavad ka teistele kahju. Tegelikult on nende sellise tegutsemise põhjusteks uhkus, vale ego, iha ning kiindumused materiaalsetesse naudingutesse. Sellise tegevusega ei häiri nad mitte üksnes keha moodustavate materiaalsete elementide funktsioneerimist, vaid ka Jumala Kõrgeimat Isiksust, kes nendes kehades asetseb. Sellised mitteautoriteetsed poliitilise eesmärgi nimel sooritatud paastud või askeesid tekitavad kahtlemata teistele tüli. Vedakirjanduses selliste askeeside sooritamisest ei räägita. Deemonlik inimene võib arvata, et oma paastuga sunnib ta vaenlase või vastaspartei tema soove rahuldama, kuid vahel lõpeb selline paastumine vaid inimese surmaga. Jumala Kõrgeim Isiksus selliseid tegusid heaks ei kiida ning ütleb, et nende sooritajad on deemonid. Sellised meeleavaldused solvavad Jumala Kõrgeimat Isiksust, sest nad käivad vastu vedalike pühakirjade korraldustele. Sellega seoses on väga oluline sõna acetasaḥ. Normaalne inimene järgib pühakirjade korraldusi. Ainult ebanormaalses mõistuse seisundis viibijad eitavad ja eiravad pühakirju ning mõtlevad välja isiklikke askeese. Me peame alati meeles pidama, milline saatus selliseid deemoneid ees ootab. Seda kirjeldati eelmises peatükis. Jumal sunnib neid üha uuesti deemonlike isikute järglastena sündima. Järelikult hakkavad nad elu elu järel elama deemonlike printsiipide kohaselt, saamata teada oma suhetest Jumala Kõrgeima Isiksusega. Kui sellised inimesed on aga sedavõrd õnnelikud, et neid hakkab juhendama vaimne õpetaja, kes suudab neid juhtida vedalike tarkuste teele, võivad nad materiaalse maailma köidikuist vabaneda ning jõuda lõpuks kõrgeima eesmärgini.

<<<<    >>>>