17. Peatükk: Usu jaotused

Bhagavad-gītā nii nagu see on 17.18


satkāra-māna-pūjārthaḿ
tapo dambhena caiva yat
kriyate tad iha proktaḿ
rājasaḿ calam adhruvam


sat-kāra — lugupidamine; māna — austus; pūjā — ning kummardamine; artham — nimel; tapaḥ — askees; dambhena — uhkusega; ca — samuti; eva — kindlasti; yat — mida; kriyate — sooritatakse; tat — seda; iha — selles maailmas; proktam — öeldakse; rājasam — kire guṇas; calam — värelev; adhruvam — ajalik.

TÕLGE

Austuse, lugupidamise ja kummardamise nimel ning uhkusest sooritatavad askeesid kuuluvad kire guṇasse. Sellised askeesid on ebapüsivad ja ajalikud.


SELGITUS

Vahel sooritatakse askeese teiste inimeste tähelepanu, austuse ja jumaldamise võitmiseks. Kire guṇas viibivad inimesed ihaldavad, et neile alluvad neid kummardaks, ning lasevad neil pesta oma jalgu ja ohverdada rikkusi. Selliseid askeeside sooritamise läbi kunstlikult omandatud saavutusi peetakse kire guṇasse kuuluvaiks. Sellised resultaadid on ajutised; nad võivad teatud aja vältel kesta, kuid mitte igavesti.

<<<<    >>>>