16. Peatükk: Jumalikud ja deemonlikud omadused

Bhagavad-gītā nii nagu see on 16.9


etāḿ dṛṣṭim avaṣṭabhya
naṣṭātmāno 'lpa-buddhayaḥ
prabhavanty ugra-karmāṇaḥ
kṣayāya jagato 'hitāḥ


etām — seda; dṛṣṭim — nägemust; avaṣṭabhya — võttes vastu; naṣṭa — olles kaotanud; ātmānaḥ — iseennast; alpa-buddhayaḥ — vähem arukad; prabhavanti — õitsevad; ugra-karmāṇaḥ — rakendanud end valulikesse tegevustesse; kṣayāya — hävitamiseks; jagataḥ — maailma; ahitāḥ — õnnetust toovad.

TÕLGE

Olles kaotanud enda ja oma arukuse, rakendavad deemonlikud inimesed end sellistest järeldustest lähtuvalt õnnetust toovatesse hirmsatesse tegevustesse, mille eesmärgiks on maailma hävitamine.


SELGITUS

Deemonlike inimeste tegevus viib maailma hävinguni. Jumal ütleb siinkohal, et nemad on vähem arukad inimesed. Materialistid, kellel pole mingit arusaamist Jumalast, arvavad, et nad arenevad. Kuid "Bhagavad-gītā" kinnituste kohaselt on nad rumalad inimesed, kellel puudub igasugune võime mõista asjade tegelikku seisu. Nad püüavad nautida seda materiaalset maailma nii, kuidas suudavad, ning üritavad seetõttu leiutada meelte rahuldamiseks üha uusi vahendeid. Selliseid materialistlikke leiutisi peavad nad inimühiskonna arenguks, kuid tulemuseks on see, et inimesed muutuvad üha vägivaldsemaks ja julmemaks, seda nii loomade kui ka teiste inimeste vastu. Neil pole vähimatki aimu, kuidas üksteisesse suhtuda. Loomade tapmine on deemonlike inimeste hulgas väga levinud. Selliseid inimesi tuleb pidada maailma vaenlasteks, sest lõpptulemusena leiutavad nad midagi sellist, mis hävitab kõik. Kaudselt ennustab see värss aatomirelva leiutamist, mille üle tänapäeval kogu maailm väga uhke on. Igal hetkel võib puhkeda sõda ning need aatomirelvad teevad kõik maatasa. Nagu käesolevas värsis kinnitatakse, on sellised leiutised mõeldud üksnes maailma hävitamiseks. Inimkonna uskmatus on olnud selliste relvade leiutamise põhjuseks. Selliste vahenditega ei saavuta maailm rahu ja õitsengut.

<<<<    >>>>