16. Peatükk: Jumalikud ja deemonlikud omadused

Bhagavad-gītā nii nagu see on 16.8


asatyam apratiṣṭhaḿ te
jagad āhur anīśvaram
aparaspara-sambhūtaḿ
kim anyat kāma-haitukam


asatyam — ebatõeline; apratiṣṭham — aluseta; te — nemad; jagat — kosmiline avaldumine; āhuḥ — ütlevad; anīśvaram — ilma valitsejata; aparaspara — põhjuseta; sambhūtam — tekkinud; kim anyat — pole ühtegi teist põhjust; kāma-haitukam — see tuleneb üksnes ihast.

TÕLGE

Nad ütlevad, et see maailm on ebatõeline, aluseta ja valitseva Jumalata. Nad ütlevad, et see on tekkinud seksuaalhimust ning et peale iha pole maailmal ühtegi teist algpõhjust.


SELGITUS

Deemonlikud inimesed järeldavad, et maailm on fantasmagooria. Pole põhjuseid ega tagajärgi, ei valitsejat ega eesmärki — kõik on ebatõeline. Nad ütlevad, et see kosmiline avaldumine on tekkinud materiaalsete elementide juhuslikust kokkupuutumisest ning vastastikusest mõjust. Nad ei arva, et Jumal lõi maailma kindla eesmärgiga. Neil on oma teooria: maailm on tekkinud juhuslikult ning pole mingit põhjust uskuda, et selle kõige taga seisab Jumal. Nende jaoks pole hinge ja mateeria vahel mingit erinevust ning nad ei tunnista Kõrgeimat Hinge. Nende jaoks on kõik üksnes mateeria ning kogu kosmos on suur teadmatuse mass. Nende arvates on kõik tühjus ning kogu eksisteeriv avaldumine eksisteerib üksnes meie kui tajuja teadmatusest. Nad on kindlad, et kogu mitmekesine avaldumine esindab vaid teadmatust ning sarnaneb unenäoga, milles me võime luua mitmesuguseid asju, mida tegelikult ei eksisteeri. Ärgates mõistame, et see kõik oli vaid unenägu. Kuid ehkki deemonid ütlevad, et see elu on unenägu, on nad ometigi agarad seda unenägu nautima ning selle asemel, et püüda omandada teadmisi, seovad nad end üha tugevamalt selle unemaailmaga. Niisamuti nagu nad arvavad, et laps sünnib lihtsalt sellepärast, et naine ja mees astuvad seksuaalvahekorda, järeldavad nad, et see maailm on sündinud ilma hingeta. Nende jaoks on elusolendid sündinud vaid tänu materiaalsete elementide kombinatsioonile, hinge ei saa nende arvates kuidagi olemas olla. Nad arvavad, et samuti nagu mitmed elusolendid eralduvad higistamisest ja surnud kehast ilma igasuguse põhjuseta, on ka kogu elav maailm tekkinud kosmilise avaldumise materiaalsete elementide kombinatsioonist. Seepärast on selle avaldumise põhjustanud materiaalne loodus ning ühtegi teist põhjust sellel pole. Nad ei usu Kṛṣṇa sõnu "Bhagavad-gītās": mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ sūyate sa-carācaram. "Kogu materiaalne maailm liigub Minu juhenduse all." Teisisõnu öeldes ei oma deemonid täiuslikke teadmisi selle maailma loomisest, igaühel neist on selle kohta oma teooria. Nende arvates on üks pühakirja tõlgendus sama hea kui iga teine, sest nad ei usu, et on olemas üks vaieldamatult õige viis pühakirjade sõnumi mõistmiseks.

<<<<    >>>>