16. Peatükk: Jumalikud ja deemonlikud omadused

Bhagavad-gītā nii nagu see on 16.6


dvau bhūta-sargau loke 'smin
daiva āsura eva ca
daivo vistaraśaḥ prokta
āsuraḿ pārtha me śṛṇu


dvau — kaks; bhūta-sargau — loodud olendid; loke — maailmas; asmin — selles; daivaḥ — jumalik; āsuraḥ — deemonlik; eva — kindlasti; ca — ja; daivaḥ — jumalik; vistaraśaḥ — pikalt ja laialt; proktaḥ — öeldud; āsuram — deemonlikku; pārtha — oo, Pṛthā poeg; me — Minult; śṛṇu — lihtsalt kuula.

TÕLGE

Oo, Pṛthā poeg, selles maailmas on kahelaadseid loodud olendeid. Ühtesid nimetatakse jumalikeks ning teisi deemonlikeks. Ma olen sulle jumalikke omadusi põhjalikult selgitanud, nüüd kuula Minult ka deemonlikest omadustest.


SELGITUS

Olles kinnitanud, et Arjuna on sündinud jumalike omadustega, kirjeldab Jumal Kṛṣṇa nüüd deemonlikke omadusi. Tingimustest sõltuvad elusolendid jagunevad selles maailmas kahte kategooriasse. Need, kes on sündinud jumalike omadustega, elavad reguleeritud elu, järgides pühakirjades ja autoriteetide poolt antud juhendusi. Oma kohuseid tuleb täita vastavalt autoriteetsete pühakirjade ettekirjutustele. Sellist suhtumist nimetatakse jumalikuks. Seda, kes ei järgi pühakirjades antud reguleerivaid põhimõtteid ning kes tegutseb meelevaldselt, nimetatakse deemonlikuks. Jumalike ja deemonlike isiksuste eristamiseks pole ühtegi teist kriteeriumit peale pühakirjades antud reguleerivate printsiipide järgimise. Vedalikus kirjanduses öeldakse, et nii pooljumalad kui ka deemonid on sündinud Prajāpatist. Ainus erinevus nende vahel on see, et ühed järgivad vedalikke ettekirjutusi, teised mitte.

<<<<    >>>>