16. Peatükk: Jumalikud ja deemonlikud omadused

Bhagavad-gītā nii nagu see on 16.22


etair vimuktaḥ kaunteya
tamo-dvārais tribhir naraḥ
ācaraty ātmanaḥ śreyas
tato yāti parāḿ gatim


etaiḥ — nendest; vimuktaḥ — olles vabanenud; kaunteya — oo, Kuntī poeg; tamaḥ-dvāraiḥ — teadmatuse väravatest; tribhiḥ — kolme liiki; naraḥ — inimene; ācarati — sooritab; ātmanaḥ — hinge jaoks; śreyaḥ — õnnistus; tataḥ — seejärel; yāti — ta läheb; parām — kõrgeimasse; gatim — sihtkohta.

TÕLGE

Oo, Kuntī poeg, inimene, kes on pääsenud nendest kolmest põrgu väravast, sooritab eneseteadvustamisele juhtivaid tegusid ning jõuab sedasi aja jooksul kõrgeima sihtkohani.


SELGITUS

Nende kolme inimelu vaenlasega — iha, viha ja ahnusega — tuleb väga ettevaatlik olla. Mida enam inimene on vaba ihast, vihast ja ahnusest, seda puhtamaks tema eksistents muutub. Siis suudab ta järgida vedakirjanduses antud reegleid. Inimelu reguleerivate printsiipide järgimise läbi tõuseb inimene aegamööda vaimse teadvustamise tasandile. Kui inimene on sedavõrd õnnelik, et jõuab nende praktiseerimise läbi Kṛṣṇa teadvuse tasandile, siis võib ta edus kindel olla. Vedakirjanduses kirjeldatakse tegevusi ja nende järelmõjusid, et võimaldada inimesel jõuda puhastumiseni. Kogu puhastumise meetod põhinebki ihast, ahnusest ja vihast loobumisel. Arendades teadmisi sellest meetodist, võib inimene tõusta eneseteadvustamise kõrgeimale tasandile, mis kulmineerub pühendunud teenimises. Tingimustest sõltuvale hingele, kes teenib pühendunult Jumalat, on vabanemine kindlustatud. Seepärast eksisteerib vedaliku süsteemi järgi neli erineva elukorraldusega eluetappi ning neli ühiskondlikku jaotust, mida kutsutakse vastavalt vaimse elu erinevate etappide süsteemiks ning kastisüsteemiks. Erinevatesse kastidesse ehk ühiskonnajaotustesse kuuluvate inimeste jaoks eksisteerib suur hulk reegleid ning kui inimene suudab neid järgida, tõuseb ta vaimse teadvustamise kõrgeimale tasandile. Siis saavutab ta kahtlemata vabanemise.

<<<<    >>>>