16. Peatükk: Jumalikud ja deemonlikud omadused

Bhagavad-gītā nii nagu see on 16.16


aneka-citta-vibhrāntā
moha-jāla-samāvṛtāḥ
prasaktāḥ kāma-bhogeṣu
patanti narake 'śucau


aneka — arvukate; citta — murede poolt; vibhrāntāḥ — segadusse aetud; moha — illusioonide; jāla — võrguga; samāvṛtāḥ — ümbritsetud; prasaktāḥ — kiindunud; kāma-bhogeṣu — meelte rahuldamisse; patanti — nad libisevad alla; narake — põrgusse; aśucau — ebapuhas.

TÕLGE

Olles sedasi erinevatest muredest segadusse aetud ning illusioonide võrku langenud, kiinduvad nad liiga tugevalt meelelistesse naudingutesse ning langevad alla põrgusse.


SELGITUS

Deemonliku inimese rahaihal pole piire. Ta mõtleb üksnes sellest, kui suur on tema varanduse väärtus praegu, ning teeb plaane, kuidas oma omandit üha enam ja enam suurendada. Oma plaanide täitmiseks ei kõhkle ta hetkegi toimimast patuselt ja teha lubamatute naudingute jaoks äri mustal turul. Ta on armunud talle kuuluvasse omandisse, olgu see siis maa, perekond, maja või pangaarve, ning ta teeb kogu aeg plaane, kuidas omandit suurendada. Ta usub omaenda jõusse ega tea, et kõik, mida ta saavutab, saavutab ta tänu oma varasematele headele tegudele. Talle on antud võimalus seda kõike omandada, kuid tal puudub väiksemgi ettekujutus minevikulistest põhjustest. Ta arvab, et kogu tema varandus langeb talle osaks tänu tema enda jõupingutustele. Deemonlik inimene usub omaenda töö jõusse, mitte karma seadusesse. Vastavalt karma seadusele sünnib inimene kõrge positsiooniga perekonnas või saab rikkaks või harituks või väga ilusaks tänu minevikus sooritatud tegudele. Deemonid arvavad, et kõik see toimub juhuse läbi ning tänu nende endi isiklikele võimetele. Nad ei näe kõikide erinevate inimeste, ilu ja hariduse taga mitte mingit seaduspärasust. Igaüks, kes sellise deemonliku inimesega konkureerima hakkab, saab tema vaenlaseks. Deemonlikke inimesi on palju ning nad on kõik üksteisele vaenlased. Selline vaenulikkus süveneb üha enam ja enam, seda nii inimeste, perekondade, kogukondade ja kõige lõpuks rahvuste vahel. Seepärast on kõikjal maailmas pidevalt tülid, sõjad ja vihavaen.

Iga deemonlik inimene mõtleb, et ta võib elada teiste inimeste arvel. Tavaliselt peab ta ennast Kõigekõrgemaks Jumalaks ning deemonlik jutlustaja räägib oma järgijatele: "Miks otsite te Jumalat mujal? Te olete ise Jumalad! Te võite teha kõike, mida tahate. Ärge uskuge Jumalasse, visake Ta minema. Jumal on surnud." Sedasi jutlustavad deemonid.

Ehkki deemonlik inimene näeb, et on olemas ka teisi sama rikkaid ja mõjuvõimsaid inimesi, peab ta ennast ikkagi kõige rikkamaks ja mõjukamaks. Mis puutub kõrgematele planeetidele tõusmisse, siis ei usu deemon yajñadesse ehk ohverdustesse. Deemonid arvavad, et nad loovad oma isikliku yajña protsessi ning valmistavad mõne masina, millega kõrgematele planeetidele rännata. Ehedaim näide sellistest deemonitest on Rāvaṇa. Ta pakkus inimestele välja, et ta ehitab taevasse trepi, nii et igaüks võiks jõuda taevalikele planeetidele ilma igasuguste "Vedades" ette kirjutatud ohverdusteta. Samamoodi püüavad tänapäeva deemonlikud inimesed tõusta kõrgematele planeetidele mehaaniliste vahenditega. See kinnitab, et nad viibivad segaduses. Kuna nad ei oma teadmisi, siis selliste tegevuste tulemusena langevad nad alla põrgusse. Sõna moha-jāla on käesolevas värsis väga oluline. Jāla tähendab "võrk". Deemonid on kui võrku sattunud kalad, kel pole mingit väljapääsu.

<<<<    >>>>