16. Peatükk: Jumalikud ja deemonlikud omadused

Bhagavad-gītā nii nagu see on 16.13-15


idam adya mayā labdham
imaḿ prāpsye manoratham
idam astīdam api me
bhaviṣyati punar dhanam


asau mayā hataḥ śatrur
haniṣye cāparān api
īśvaro 'ham ahaḿ bhogī
siddho 'haḿ balavān sukhī


āḍhyo 'bhijanavān asmi
ko 'nyo 'sti sadṛśo mayā
yakṣye dāsyāmi modiṣya
ity ajñāna-vimohitāḥ


idam — see; adya — täna; mayā — minu poolt; labdham — saavutatud; imam — seda; prāpsye — mina saavutan; manaḥ-ratham — vastavalt minu soovidele; idam — see; asti — on; idam — see; api — samuti; me — minu oma; bhaviṣyati — see suureneb tulevikus; punaḥ — taas; dhanam — rikkused; asau — see; mayā — minu poolt; hataḥ — on tapetud; śatruḥ — vaenlane; haniṣye — ma tapan; ca — samuti; aparān — teisi; api — kindlasti; īśvaraḥ — jumal; aham — mina olen; aham — mina olen; bhogī — nautija; siddhaḥ — täiuslik; aham — mina olen; bala-vān — võimas; sukhī — õnnelik; āḍhyaḥ — rikas; abhijana-vān — ümbritsetud aristokraatlikest sugulastest; asmi — mina olen; kaḥ — kes; anyaḥ — teine; asti — on; sadṛśaḥ — nagu; mayā — mina; yakṣye — ma ohverdan; dāsyāmi — ma teen annetusi; modiṣye — ma tunnen rõõmu; iti — sel moel; ajñāna — teadmatuse poolt; vimohitāḥ — eksitatud.

TÕLGE

Deemonlik inimene mõtleb: "Täna on mul nii palju rikkusi ning vastavalt oma plaanidele saan ma neid üha juurde. Täna kuulub mulle nii palju ning mu varandus muutub tulevikus üha suuremaks ja suuremaks. Tema oli minu vaenlane ning nüüd olen ma ta tapnud. Peatselt tapan ma ka kõik minu ülejäänud vaenlased. Mina olen kõige valitseja, mina olen nautija. Ma olen täiuslik, võimas ja õnnelik. Ma olen kõige rikkam inimene, ning mind ümbritsevad aristokraatlikud sugulased. Pole kedagi teist, kes oleks sama võimas ja õnnelik kui mina. Ma hakkan sooritama ohverdusi, ma hakkan tegema annetusi, ning sedasi tunnen ma rõõmu." Säärasel moel on teadmatus sellised inimesed eksiteele viinud.

<<<<    >>>>