16. Peatükk: Jumalikud ja deemonlikud omadused

Bhagavad-gītā nii nagu see on


BG 16.1-3: Jumala Kõrgeim Isiksus ütles: Kartmatus, oma eksistentsi puhastamine, vaimsete teadmiste arendamine, heategevus, enesekontroll, ohverduste sooritamine, "Vedade" uurimine, askeetlikkus, lihtsus, vägivallast hoidumine, tõearmastus, vabadus vihast, loobumuslikkus, rahulikkus, teiste vigade otsimisest hoidumine, kaastunne kõikide elusolendite vastu, vabadus ahnusest, leebus, tagasihoidlikkus, vankumatu sihikindlus, jõulisus, võime andestada, meelekindlus, puhtus ning vabadus kadedusest ja austusihast — oo, Bharata poeg, need on transtsendentaalsed omadused, mis kuuluvad jumalakartlikele inimestele, kellel on jumalik loomus.

BG 16.4: Uhkus, ülbus, kõrge enesehinnang, viha, kalkus ja teadmatus — oo, Pṛthā poeg, need omadused kuuluvad neile, kellel on deemonlik loomus.

BG 16.5: Transtsendentaalsed omadused viivad vabanemiseni, samas kui deemonlikud omadused aheldavad. Oo, Pāṇḍu poeg, ära muretse, sina oled sündinud jumalike omadustega.

BG 16.6: Oo, Pṛthā poeg, selles maailmas on kahelaadseid loodud olendeid. Ühtesid nimetatakse jumalikeks ning teisi deemonlikeks. Ma olen sulle jumalikke omadusi põhjalikult selgitanud, nüüd kuula Minult ka deemonlikest omadustest.

BG 16.7: Deemonlike omadustega inimesed ei tea, mida teha ja mida mitte. Nendes ei leidu ei puhtust, õiget käitumist ega tõearmastust.

BG 16.8: Nad ütlevad, et see maailm on ebatõeline, aluseta ja valitseva Jumalata. Nad ütlevad, et see on tekkinud seksuaalhimust ning et peale iha pole maailmal ühtegi teist algpõhjust.

BG 16.9: Olles kaotanud enda ja oma arukuse, rakendavad deemonlikud inimesed end sellistest järeldustest lähtuvalt õnnetust toovatesse hirmsatesse tegevustesse, mille eesmärgiks on maailma hävitamine.

BG 16.10: Otsides varjupaika täitmatust ihast ning haaratuna ülbusest ja võltsprestiizèist, tegutsevad sel moel illusioonis viibivad deemonid alati ebapuhtalt ning on kiindunud ebapüsivasse.

BG 16.11-12: Nad usuvad, et meelte rahuldamine on inimtsivilisatsiooni esmane vajadus. Seepärast vaevlevad nad elu lõpuni tohututes muredes. Olles seotud sadade tuhandete himude võrku ning iha ja viha merre uppununa, koguvad nad ebaseaduslike vahenditega endale raha meelelisteks naudinguteks.

BG 16.13-15: Deemonlik inimene mõtleb: "Täna on mul nii palju rikkusi ning vastavalt oma plaanidele saan ma neid üha juurde. Täna kuulub mulle nii palju ning mu varandus muutub tulevikus üha suuremaks ja suuremaks. Tema oli minu vaenlane ning nüüd olen ma ta tapnud. Peatselt tapan ma ka kõik minu ülejäänud vaenlased. Mina olen kõige valitseja, mina olen nautija. Ma olen täiuslik, võimas ja õnnelik. Ma olen kõige rikkam inimene, ning mind ümbritsevad aristokraatlikud sugulased. Pole kedagi teist, kes oleks sama võimas ja õnnelik kui mina. Ma hakkan sooritama ohverdusi, ma hakkan tegema annetusi, ning sedasi tunnen ma rõõmu." Säärasel moel on teadmatus sellised inimesed eksiteele viinud.

BG 16.16: Olles sedasi erinevatest muredest segadusse aetud ning illusioonide võrku langenud, kiinduvad nad liiga tugevalt meelelistesse naudingutesse ning langevad alla põrgusse.

BG 16.17: Enesega rahulolevad, alati jultunud, eksitatud rikkusest ja võltsprestiizèist, sooritavad nad vahel uhkelt ohverdusi, mis on seda vaid nime poolest, järgimata mingeid reegleid.

BG 16.18: Olles eksitatud valest egost, jõust, uhkusest, ihast ja vihast, kadestavad deemonid Jumala Kõrgeimat Isiksust, kes asetseb nii nende endi kui ka teiste elusolendite kehades, ning teotavad tõelist religiooni.

BG 16.19: Neid, kes on kadedad ja pahasoovlikud, madalaimad inimkonnas, heidan Ma lakkamatult materiaalse eksistentsi ookeani, sündima erinevates deemonlikes elu liikides.

BG 16.20: Oo, Kuntī poeg, sündides üha uuesti deemonlike eluliikide hulgas, ei jõua nad kunagi Minuni. Järk-järgult vajuvad nad kõige haletsusväärsemasse eksistentsi.

BG 16.21: Sellesse põrgusse viib kolm väravat: iha, viha ja ahnus. Iga arukas inimene peaks need hülgama, sest vastasel juhul põhjustavad need hinge mandumise.

BG 16.22: Oo, Kuntī poeg, inimene, kes on pääsenud nendest kolmest põrgu väravast, sooritab eneseteadvustamisele juhtivaid tegusid ning jõuab sedasi aja jooksul kõrgeima sihtkohani.

BG 16.23: See, kes heidab kõrvale pühakirjade korraldused ning tegutseb meelevaldselt, ei saavuta ei täiuslikkust, õnne ega kõrgeimat eesmärki.

BG 16.24: Seepärast peab inimene pühakirjade ettekirjutuste põhjal mõistma, mis on tema kohus ja mis mitte. Teades neid reegleid, peaks inimene sellisel moel tegutsema, et ta võiks järk-järgult tõusta.