15. Peatükk: Kõrgeima Isiku jooga

Bhagavad-gītā nii nagu see on 15.11


yatanto yoginaś cainaḿ
paśyanty ātmany avasthitam
yatanto 'py akṛtātmāno
nainaḿ paśyanty acetasaḥ


yatantaḥ — püüeldes; yoginaḥ — transtsendentalistid; ca — samuti; enam — seda; paśyanti — suudavad näha; ātmani — endas; avasthitam — asetsev; yatantaḥ — püüeldes; api — ehkki; akṛta-ātmānaḥ — need, kes pole jõudnud eneseteadvustamiseni; na — ei; enam — seda; paśyanti — näevad; acetasaḥ — omades arendamata mõistust.

TÕLGE

Edasipüüdlevad transtsendentalistid, kes on teadvustanud oma tegelikku olemust, suudavad seda kõike selgelt näha. Kuid need, kelle mõistus pole arenenud ning kes pole jõudnud eneseteadvustamise tasandile, ei suuda kõikidest ponnistustest hoolimata näha, mis tegelikult toimub.


SELGITUS

Vaimse eneseteadvustamise teed käivad paljud transtsendentalistid, kuid need, kes pole veel eneseteadvustamiseni jõudnud, ei suuda näha, kuidas muutused elusolendi kehas aset leiavad. Sõna yoginaḥ on selles värsis tähelepanuväärne. Tänapäeval võib maailmas kohata paljusid niinimetatud joogisid ning eksisteerib ka suur hulk niinimetatud joogide ühinguid, kuid tegelikult on need inimesed eneseteadvustamise suhtes täiesti pimedad. Nad praktiseerivad lihtsalt mõnd võimlemisharjutust ning rahulduvad sellega, kui nende keha on terve ning näeb hea välja. Muudel teemadel nad informatsiooni ei oma. Nende kohta öeldakse: yatanto 'py akṛtātmānaḥ. Ehkki nad üritavad areneda, praktiseerides mõnd niinimetatud joogasüsteemi, ei ole nad ennast teadvustanud isiksused. Nad ei suuda mõista hinge kehavahetamisprotsessi. Ainult need, kes praktiseerivad tõelist joogasüsteemi ning kes on teadvustanud nii enda, maailma kui ka Kõigekõrgema Jumala, suudavad mõista, mis ja kuidas toimub. Teisisõnu öeldes suudavad seda mõista üksnes bhakti-joogid, kes praktiseerivad puhast Jumala pühendunud teenimist Kṛṣṇa teadvuses.

<<<<    >>>>