15. Peatükk: Kõrgeima Isiku jooga

Bhagavad-gītā nii nagu see on


BG 15.1: Jumala Kõrgeim Isiksus ütles: Öeldakse, et on olemas hävimatu viigipuu, mille juured kasvavad ülespoole ning oksad allapoole ning mille lehtedeks on vedalikud hümnid. See, kes seda puud tunneb, tunneb "Vedasid".

BG 15.2: Selle puu oksad hargnevad üles- ja allapoole ning neid toidavad materiaalse looduse kolm guṇat. Peenemad oksaraod sellel puul on meelte ihaldusobjektid. Sellel puul on ka juured, mis kasvavad allapoole, olles seotud inimühiskonna karmaliste tegevustega.

BG 15.3-4: Selles maailmas pole selle puu tegelikku kuju võimalik tajuda. Keegi ei suuda mõista, kus see lõpeb, kust algab, või kus on selle alus. Kuid see tugevalt juurdunud puu tuleb loobumuste relva abil täie sihikindlusega maha raiuda. Seejärel peab otsija leidma paiga, milleni jõudes pole vaja kunagi tagasi pöörduda, ning alistuma seal Jumala Kõrgeimale Isiksusele, kellest kõik on alguse saanud ning hargnenud mäletamatutest aegadest alates.

BG 15.5: Sellesse vaimsesse kuningriiki jõuavad need, kes on vabad võltsprestiizèist, illusioonist ja valedest suhetest, kes mõistavad igavest, kes on vabad materiaalsest ihast ning õnne ja kannatuste kahesustest, ning kes segadusse sattumata teavad alati, kuidas alistuda Kõrgeimale Isikule.

BG 15.6: Minu kõrgeimat elupaika ei valgusta ei Päike ega Kuu, ei tuli ega elekter. Need, kes sinna jõuavad, ei pöördu enam kunagi tagasi siia materiaalsesse maailma.

BG 15.7: Elusolendid selles tingimustest sõltuvas maailmas on Minu igavesed lahusseisvad osakesed. Tingimustest sõltuva elu tõttu peavad nad rasket võitlust kuue meelega, sealhulgas mõistusega.

BG 15.8: Materiaalses maailmas elav elusolend kannab oma erinevaid elukäsitlusi ühest kehast teise rännates pidevalt kaasas, samamoodi nagu õhk kannab lõhnu. Sedasi omandab ta endale keha ning sellest lahkudes taas uue.

BG 15.9: Kui elusolend omandab sedasi uue jämedakoelise keha, omandab ta samuti vastavat laadi kõrvad, silmad, keele, nina ja kompimismeele, mis koonduvad ümber mõistuse. Sel moel saab ta võimaluse nautida meelte teatud laadi ihaldusobjekte.

BG 15.10: Need, kes on rumalad, ei suuda mõista ei seda, kuidas võib elusolend kehast lahkuda ega sedagi, missugust keha nad looduse guṇade lummuses naudivad. Kuid see, kelle silmad on täidetud teadmistega, suudab seda kõike näha.

BG 15.11: Edasipüüdlevad transtsendentalistid, kes on teadvustanud oma tegelikku olemust, suudavad seda kõike selgelt näha. Kuid need, kelle mõistus pole arenenud ning kes pole jõudnud eneseteadvustamise tasandile, ei suuda kõikidest ponnistustest hoolimata näha, mis tegelikult toimub.

BG 15.12: Päikese kiirgus, mis hajutab kogu selle maailma pimeduse, saab alguse Minust. Samuti saavad alguse Minust nii Kuu kui ka tule kiirgus.

BG 15.13: Ma astun igale planeedile ning Minu energia jõul püsivad nad orbiidil. Mina saan Kuuks ja toidan elumahlaga kõiki juurvilju.

BG 15.14: Mina olen seedimistuli kõikide elusolendite kehades ning Ma ühinen väljamineva ja sissetuleva eluõhuga, et seedida nelja liiki toitu.

BG 15.15: Mina asetsen igaühe südames ning Minust lähtuvad mälu, teadmised ja unustamine. Kõikide "Vedade" eesmärgiks on Minu mõistmine. On tõesti tõsi, et Mina olen "Vedānta" kokkupanija ning "Vedade" tundja.

BG 15.16: Olendeid on kahesuguseid: ekslikke ja eksimatuid. Materiaalses maailmas on kõik elusolendid ekslikud, kuid vaimses maailmas on kõik elusolendid eksimatud.

BG 15.17: Lisaks neile kahele eksisteerib kõrgeim isiksus, Kõrgeim Hing, hävimatu Jumal Ise, kes on sisenenud kolme maailma ning hoiab neid alal.

BG 15.18: Kuna Ma olen transtsendentaalne ja kõrgemalseisev nii ekslike kui eksimatute suhtes, ning kuna Ma olen võimsaim, ülistatakse Mind nii selles maailmas kui ka "Vedades" kui Kõrgeimat Isikut.

BG 15.19: Oo, Bharata poeg, igaüks, kes kahtlusteta teab, et Mina olen Jumala Kõrgeim Isiksus, teab kõike ning rakendab seetõttu end täielikult Minu pühendunud teenimisse.

BG 15.20: Oo, patutu, see on vedalike pühakirjade kõige saladuslikum osa, ning nüüd olen Ma avaldanud selle sinule. Igaüks, kes seda mõistab, saab targaks ning jõuab oma püüdlustes täiuslikkuseni.