14. Peatükk: Materiaalse looduse kolm gunat

Bhagavad-gītā nii nagu see on 14.26


māḿ ca yo 'vyabhicāreṇa
bhakti-yogena sevate
sa guṇān samatītyaitān
brahma-bhūyāya kalpate


mām — Mulle; ca — samuti; yaḥ — inimene, kes; avyabhicāreṇa — katkematu; bhakti-yogena — pühendunud teenimisega; sevate — teenib; saḥ — tema; guṇān — materiaalse looduse guṇasid; samatītya — ületades; etān — kõiki neid; brahma-bhūyāya — Brahmani tasandile ülendatud; kalpate — saab.

TÕLGE

See, kes rakendab end täielikult pühendunud teenimisse, langemata sellelt teelt üheski olukorras, tõuseb kohe materiaalse looduse guṇadest kõrgemale ning jõuab Brahmani tasandile.


SELGITUS

See värss on vastus Arjuna kolmandale küsimusele: Millised on transtsendentaalsele tasandile jõudmise vahendid? Nagu eespool selgitatud, toimib materiaalne maailm materiaalse looduse guṇade mõju all. Inimene ei peaks looduse guṇade tegevustest segadusse sattuma. Selle asemel, et suunata oma teadvus sellistesse tegevustesse, võib ta selle suunata Kṛṣṇa heaks sooritatavatesse tegevustesse. Selliseid tegevusi tähistakse siinkohal sõnaga bhakti-yoga — alati Kṛṣṇa heaks tegutsemine. Seejuures ei tähenda see tingimata Kṛṣṇa heaks tegutsemist, vaid ka mõne Tema täieliku ekspansiooni nagu Rāma või Nārāyaṇa heaks tegutsemist. Kṛṣṇal on lugematu hulk ekspansioone. Inimest, kes on rakendanud end ükskõik millise Kṛṣṇa kehastuse või täieliku ekspansiooni teenimisse, tuleb pidada transtsendentaalsel tasandil asetsevaks. On seejuures tähelepanuväärne, et kõik Kṛṣṇa kehastused on täielikult transtsendentaalsed, igavesed ning täis õndsust ja teadmisi. Sellised Jumala isiksused on kõikvõimsad ja kõiketeadvad ning nad omavad kõiki transtsendentaalseid omadusi. Seega, kui inimene rakendab end kõigutamatu sihikindlusega Kṛṣṇa või mõne Tema täieliku ekspansiooni teenimisse, tõuseb ta kergesti kõrgemale kõikidest materiaalse looduse guṇadest, mille ületamine on muidu ülimalt raske. Seda selgitati juba eelnevalt seitsmendas peatükis. Inimene, kes alistub Kṛṣṇale, tõuseb kohe kõrgemale materiaalse looduse guṇade mõjutustest. Kṛṣṇa teadvuses viibimine ehk Kṛṣṇa pühendunud teenimine tähendab Kṛṣṇaga samaste omaduste omandamist. Jumal ütleb, et Tema loodus on igavene, täis õndsust ja teadmisi, ning et elusolendid on Tema lahutamatud osakesed, nii nagu kullatükikesed on osakesed kullamaagist. Seega on vaimsel tasandil viibides elusolend kullaga — Kṛṣṇaga — samaste omadustega. Kṛṣṇa ja kõik elusolendid on eraldi isiksused ning see isiksuslikkus ei kao kunagi, vastasel juhul ei saaks me rääkida bhakti-joogast. Bhakti-jooga tähendab seda, et eksisteerib Jumal, eksisteerib pühendunu ning eksisteerib Jumala ja pühendunu vaheline vastastikune armastus. Jumala Kõrgeim Isiksus ja individuaalne isiksus on seega kaks erinevat isiksust, muidu poleks väljendil bhakti-jooga mingit tähendust. Kui inimene pole tõusnud Jumalaga samale transtsendentaalsele tasandile, ei saa ta ka Kõigekõrgemat Jumalat teenida. Et olla kuninga abiline, peab inimene omama teatud omadusi. Jumala teenimiseks tuleb seega saada Brahmaniks, vabaks kogu materiaalsest saastast. Vedakirjanduses öeldakse: brahmaiva san brahmāpy eti. Elusolend võib jõuda Kõigekõrgema Brahmanini, saades Brahmaniks. See tähendab, et elusolend peab omandama Kõigekõrgema Brahmaniga samased omadused. Kõigekõrgema Brahmanini jõudmine ei tähenda aga seejuures seda, nagu kaotaks elusolend seejärel oma igavese Brahmani identiteedi individuaalse hingena.

<<<<    >>>>