14. Peatükk: Materiaalse looduse kolm gunat

Bhagavad-gītā nii nagu see on 14.19


nānyaḿ guṇebhyaḥ kartāraḿ
yadā draṣṭānupaśyati
guṇebhyaś ca paraḿ vetti
mad-bhāvaḿ so 'dhigacchati


na — ei; anyam — muud; guṇebhyaḥ — kui omadused; kartāram — sooritajat; yadā — kui; draṣṭā — nägija; anupaśyati — näeb selgelt; guṇebhyaḥ — looduse guṇade suhtes; ca — ja; param — transtsendentaalset; vetti — teab; mat-bhāvam — Minu vaimse looduseni; saḥ — tema; adhigacchati — ülendatakse.

TÕLGE

Kui inimene tõesti mõistab, et ühelgi teol pole teisi sooritajaid peale looduse guṇade, ning teab Kõigekõrgemat Jumalat, kes on kõikide guṇade suhtes transtsendentaalne, siis saavutab ta Minu vaimse looduse.


SELGITUS

Inimene võib tõusta kõrgemale kõikidest materiaalse looduse guṇade tegevustest, õppides tundma nende õiget olemust õigest allikast. Tõeline vaimne õpetaja on Kṛṣṇa, ning Ta õpetab neid vaimseid teadmisi Arjunale. Ka meie peame samamoodi õppima seda looduse guṇade poolt toime pandavatest tegevustest kõnelevat teadust täielikult Kṛṣṇa teadvuses viibivatelt isiksustelt. Vastasel juhul ei kulge meie elu õige eesmärgi poole. Autoriteetse vaimse õpetaja juhenduste abil võib elusolend saada teadlikuks oma vaimsest positsioonist, õppida tundma materiaalset keha ja meeli ning mõista, kuidas ta on sattunud lõksu ning aheldatud materiaalse looduse guṇade lummusesse. Nende guṇade haardes on ta abitu, ent kui ta suudab mõista oma tegelikku positsiooni, siis võib ta tõusta transtsendentaalsele tasandile, praktiseerides vaimse elu põhimõtteid. Elusolend ise ei ole tegelikult tegevuste sooritaja. Ta on sunnitud tegutsema, kuna ta viibib vastavas kehas, mida valitseb teatud materiaalse looduse guṇa. Saamata abi vaimsetelt autoriteetidelt, ei suuda ta mõista, millises positsioonis ta tegelikult asub. Suheldes autoriteetse vaimse õpetajaga, näeb ta oma tegelikku positsiooni ning seeläbi kinnistub ta Kṛṣṇa teadvuses. Kṛṣṇa teadvuses viibiva inimese üle materiaalse looduse guṇad enam ei valitse. Seitsmendas peatükis juba öeldi, et see, kes on alistunud Kṛṣṇale, on vabanenud kõikidest materiaalse looduse määratud tegevustest. Kui inimene suudab näha asju sellistena nagu need on, kaotab materiaalne loodus järkhaaval tema üle võimu.

<<<<    >>>>