14. Peatükk: Materiaalse looduse kolm gunat

Bhagavad-gītā nii nagu see on 14.12


lobhaḥ pravṛttir ārambhaḥ
karmaṇām aśamaḥ spṛhā
rajasy etāni jāyante
vivṛddhe bharatarṣabha


lobhaḥ — ahnus; pravṛttiḥ — tegevus; ārambhaḥ — püüdlus; karmaṇām — tegevustes; aśamaḥ — kontrollimatu; spṛhā — iha; rajasi — kire guṇa; etāni — kõik need; jāyante — arenevad; vivṛddhe — kui tekib üleküllus; bharata-ṛṣabha — oo, Bharata järglaste juht.

TÕLGE

Oo, Bhāratate juht, kui suurema võimu saab kire guṇa, arenevad inimeses selle tunnusena tugevad kiindumused, resultaatidele suunatud tegevus, jõulised püüdlused ning kontrollimatu iha ja himutsemine.


SELGITUS

Kire guṇa mõjuvallas viibiv inimene pole kunagi rahul saavutatud positsiooniga, ta püüdleb pidevalt üha kõrgemale ja kõrgemale. Kui ta tahab ehitada elumaja, üritab ta kõigest jõust ehitada mõnd paleesugust ehitist, justkui võiks ta seal igavesti elada. Temas areneb tugev soov meeleliste naudingute järele. Meelelistel naudingutel aga ei ole lõppu. Ta tahab olla igavesti oma majas koos oma perekonnaga ning jätkata lõputult meelte rahuldamist. Kõik need tunnused on iseloomulikud kire guṇale.

<<<<    >>>>