14. Peatükk: Materiaalse looduse kolm gunat

Bhagavad-gītā nii nagu see on 14.10


rajas tamaś cābhibhūya
sattvaḿ bhavati bhārata
rajaḥ sattvaḿ tamaś caiva
tamaḥ sattvaḿ rajas tathā


rajaḥ — kire guṇa; tamaḥ — teadmatuse guṇa; ca — samuti; abhibhūya — ületades; sattvam — vooruse guṇa; bhavati — muutub valdavaks; bhārata — oo, Bharata poeg; rajaḥ — kire guṇa; sattvam — vooruse guṇa; tamaḥ — teadmatuse guṇa; ca — samuti; eva — sel moel; tamaḥ — teadmatuse guṇa; sattvam — vooruse guṇa; rajaḥ — kire guṇa; tathā — sel moel.

TÕLGE

Oo, Bharata poeg, vahel võib vooruse guṇa saada valitsevaks ning alistada kire ja teadmatuse. Vahel võib aga jällegi kire guṇa alistada vooruse ja teadmatuse ning vahel alistab teadmatuse guṇa omakorda nii vooruse kui kire. Sel moel toimub guṇade vahel pidevalt võitlus ülemvõimu pärast.


SELGITUS

Kui kire guṇa on valitsev, alistab see vooruse ja teadmatuse guṇad. Kui valitsevaks on vooruse guṇa, on alistatuteks kirg ja teadmatus. Ning kui valitsevaks saab teadmatuse guṇa, alistab see vooruse ja kire. Selline võitlus ülemvõimu pärast toimub pidevalt. Seepärast peab see, kes tõepoolest soovib Kṛṣṇa teadvuses edasi areneda, tõusma kõrgemale kõigist kolmest guṇast. Ühe teatud guṇa ülemvõim ilmneb inimese käitumises, ettevõtmistes, toitumisharjumustes jne. Kõike seda selgitatakse järgnevates peatükkides. Kui inimene tahab, võib ta aga kindla praktika abil arendada endas vooruse guṇat, ning alistada seeläbi teadmatuse ja kire. Samuti on tal võimalik arendada kire guṇat ja alistada voorus ning teadmatus, või arendada teadmatuse guṇat ja alistada voorus ning kirg. Ehkki materiaalses looduses eksisteerivad need kolm erinevat guṇat, võib inimene sihikindluse korral saada õnnistuse tõusta vooruse guṇasse, ning tõustes kõrgemale ka vooruse guṇast, võib ta jõuda puhta vooruseni, mida nimetatakse vasudeva tasandiks. Sellele tasandile jõudes võib inimene mõista teadust Jumalast. Iga inimese tegudest on selgelt näha, milline looduse guṇa tema üle ülemvõimu omab.

<<<<    >>>>