14. Peatükk: Materiaalse looduse kolm gunat

Bhagavad-gītā nii nagu see on 14.1


śrī-bhagavān uvāca

paraḿ bhūyaḥ pravakṣyāmi
jñānānāḿ jñānam uttamam
yaj jñātvā munayaḥ sarve
parāḿ siddhim ito gatāḥ


śrī-bhagavān uvāca — Jumala Kõrgeim Isiksus ütles; param — transtsendentaalne; bhūyaḥ — taas; pravakṣyāmi — Ma räägin; jñānānām — kõikide teadmiste; jñānam — teadmisi; uttamam — kõrgeimaid; yat — mida; jñātvā — teades; munayaḥ — targad; sarve — kõik; parām — transtsendentaalse; siddhim — täiuslikkuse; itaḥ — sellest maailmast; gatāḥ — saavutasid.

TÕLGE

Jumala Kõrgeim Isiksus ütles: Ja taas kuulutan Ma sulle seda kõrgeimat tarkust, kõikidest teadmistest parimat, mida mõistes on kõik targad saavutanud kõrgeima täiuslikkuse.


SELGITUS

Alates seitsmenda peatüki algusest kuni kaheteistkümnenda peatüki lõpuni on Śrī Kṛṣṇa avaldanud üksikasjalikult Absoluutset Tõde, Jumala Kõrgeimat Isiksust. Nüüd jätkab Jumal Arjuna valgustamist. Kui inimene mõistab käesolevat peatükki filosoofiliste spekulatsioonide läbi, jõuab ta pühendunud teenimise mõistmiseni. Kolmeteistkümnendas peatükis anti selgesti mõista, et inimene võib vabaneda materiaalse maailma köidikuist, kui ta asub alandlikkuses arendama teadmisi. Samuti selgitati seal, et elusolend satub selle materiaalse maailma köidikuisse kokkupuutumise tõttu looduse guṇadega. Käesolevas peatükis selgitab Jumala Kõrgeim Isiksus, mis need looduse guṇad õigupoolest on, kuidas nad toimivad, kuidas nad elusolendit seovad ning kuidas nad ta vabaks lasevad. Kõigekõrgem Jumal kinnitab siinkohal, et käesolevas peatükis antavad teadmised on kõrgemalseisvad kõikides eelmistes peatükkides antud teadmistest. Mõistes selles peatükis antavaid teadmisi, on paljud suured targad saavutanud täiuslikkuse ning tõusnud vaimsesse maailma. Jumal selgitab nüüd neid samu teadmisi veelgi mõistetavamal viisil. Need teadmised ületavad kaugelt kõik eelnevates peatükkides antud teadmised ning nende teadmiste abil on paljud isiksused saavutanud täiuslikkuse. Seepärast võib kindel olla, et see, kes mõistab käesolevat, neljateistkümnendat peatükki, saavutab täiuslikkuse.

<<<<    >>>>