12. Peatükk: Pühendunud teenimine

Bhagavad-gītā nii nagu see on 12.9


atha cittaḿ samādhātuḿ
na śaknoṣi mayi sthiram
abhyāsa-yogena tato
mām icchāptuḿ dhanañjaya


atha — kui, seepärast; cittam — mõistus; samādhātum — keskendama; na — ei; śaknoṣi — sa oled võimeline; mayi — Mulle; sthiram — püsivalt; abhyāsa-yogena — pühendunu teenimise läbi; tataḥ — siis; mām — Mind; iccha — soov; āptum — saama; dhanam-jaya — oo, rikkuste võitja, Arjuna.

TÕLGE

Mu kallis Arjuna, oo, rikkuste võitja, kui sa ei suuda keskendada oma mõistust kõrvalekaldumatult Minule, siis järgi bhakti-jooga reguleerivaid printsiipe. Sel viisil arendad sa endas soovi Minuni jõuda.


SELGITUS

Selles värsis viidatakse kahele erinevale bhakti-jooga protsessile. Esimene neist käib nende kohta, kes on juba kiindunud Kṛṣṇasse ning arendanud endas välja transtsendentaalse armastuse Jumala Kõrgeima Isiksuse vastu. Ning teine neist on mõeldud inimeste jaoks, kes ei ole veel sellisele tasandile jõudnud. Nende jaoks eksisteerivad erinevad ettekirjutatud reeglid, mida inimene võib järgida, et tõusta lõpptulemusena Kṛṣṇasse kiindumise tasandile.

Bhakti-jooga tähendab meelte puhastamist. Kuna materiaalses maailmas viibides oleme me tegelenud meelte rahuldamisega, siis on meie meeled alati ebapuhtad. Kuid bhakti-jooga abil on võimalik oma meeled puhastada ning puhastununa hakkavad nad otseselt tunnetama Kõigekõrgemat Jumalat. Selles materiaalses maailmas võin ma teenida mõnd isandat, kuid ma ei teeni teda mitte tõelisest armastusest, vaid lihtsalt selleks, et raha saada. Samuti ei suhtu ka see isand minusse armastusega, ma lihtsalt teenin teda ning ta maksab mulle minu töö eest. Seega ei ole selline teenimine mingitpidi seotud armastusega. Kuid vaimses elus peab inimene jõudma puhtale armastuse tasandile. Sellele armastuse tasandile on võimalik jõuda, teenides oma praeguste meeltega pühendunult Kõigekõrgemat Jumalat.

Hetkel on see Jumala armastus kõigi meie südameis uinunud. Armastus Jumala vastu väljendub meis paljudel erinevatel viisidel, kuid see on materiaalsete suhete tõttu ebapuhas. Süda tuleb materiaalsetest suhetest puhastada ning seejärel on võimalik taastada meis uinunud, kuid loomulik armastus Kṛṣṇa vastu. Selles seisnebki kogu protsess.

Et praktiseerida bhakti-jooga reguleerivaid printsiipe, peab inimene vaimses elus suuri kogemusi omava vaimse õpetaja juhendusel järgima kindlaid printsiipe: tõusma hommikul vara, pesema ennast, käima templis, palvetama ning kordama Hare Kṛṣṇa mantrat, korjama jumaluse jaoks lilli, valmistama Temale toitu, sööma prasādamit jne. On palju erinevaid reegleid, mida inimene peab sel juhul järgima. Ning samuti on oluline kuulata regulaarselt loenguid "Bhagavad-gītāst" ja "Śrīmad-Bhāgavatamist" puhastelt pühendunutelt. Selline bhakti-jooga praktiseerimine aitab igaühel tõusta Jumala armastamise tasandile ning sel juhul võib inimene kindel olla, et ta jõuab Jumala vaimsesse kuningriiki. Järgides vaimse õpetaja juhendusel ettekirjutatud reeglitele vastavaid bhakti-jooga põhimõtteid, jõuab inimene kindlasti Jumala armastamise tasandile.

<<<<    >>>>