12. Peatükk: Pühendunud teenimine

Bhagavad-gītā nii nagu see on 12.10


abhyāse 'py asamartho 'si
mat-karma-paramo bhava
mad-artham api karmāṇi
kurvan siddhim avāpsyasi


abhyāse — praktikas; api — isegi kui; asamarthaḥ — võimetu; asi — sa oled; mat-karma — Minu töö; paramaḥ — pühendatud; bhava — saa; mat-artham — Minu pärast; api — isegi; karmāṇi — tööd; kurvan — tehes; siddhim — täiuslikkus; avāpsyasi — sa saavutad.

TÕLGE

Kui sa ei suuda järgida bhakti-jooga reguleerivaid printsiipe, siis püüa lihtsalt töötada Minu heaks, sest tehes tööd Minu heaks, jõuad sa täiuslikkuse tasandile.


SELGITUS

See, kes ei suuda järgida bhakti-jooga reguleerivaid printsiipe vaimse õpetaja juhendusel, võib ikkagi jõuda täiuslikkuse tasandile, kui ta teeb oma tööd Kõigekõrgema Jumala heaks. Seda, kuidas töötada Jumala heaks, selgitati üheteistkümnenda peatüki viiekümne viiendas värsis. Kṛṣṇa teadvuse levitamisse tuleb suhtuda pooldavalt. Kṛṣṇa teadvuse levitamisega tegelevad paljud pühendunud ning oma eesmärgi saavutamiseks vajavad nad abi. Seega, kui inimene ei suuda ise otseselt järgida bhakti-jooga reguleerivaid printsiipe, siis võib ta aidata inimesi, kes neid järgivad ning Kṛṣṇa teadvust levitavad. Iga ettevõtmine nõuab maad, kapitali, organiseerimist ja tööjõudu. Nii nagu iga äri ajamiseks on vaja omada ruume, mõningast kapitali, tööjõudu ja organiseeritust, on seda vaja ka Kṛṣṇa teenimiseks. Ainus vahe seisneb selles, et materialistlik töö on suunatud meelte rahuldamisele. Sama tööd on aga võimalik teha ka Kṛṣṇa rahuldamiseks ning sel juhul on see juba vaimne tegevus. Kui inimesel on piisavalt raha, võib ta aidata ehitada Kṛṣṇa teadvuse levitamiseks mõne kontori või templi või aidata kaasa Kṛṣṇa teadvusest rääkivate trükiste avaldamisele. Kṛṣṇa heaks on võimalik teha väga erinevat tööd, on lihtsalt vaja nende võimaluste vastu huvi tunda. Kui inimene ei suuda ohverdada kõiki oma tegevuste vilju Kṛṣṇale, siis võib ta vähemasti eraldada teatud osa oma sissetulekust Kṛṣṇa teadvuse levitamisele. Selline vabatahtlik tegevus, abistamaks Kṛṣṇa teadvuse levitamist, aitab inimesel tõusta Jumala armastamise kõrgeimale tasandile ning jõuda seeläbi täiuslikkuseni.

<<<<    >>>>