11. Peatükk: Kõiksuse kuju

Bhagavad-gītā nii nagu see on 11.8


na tu māḿ śakyase draṣṭum
anenaiva sva-cakṣuṣā
divyaḿ dadāmi te cakṣuḥ
paśya me yogam aiśvaram


na — mitte kunagi; tu — aga; mām — Mind; śakyase — on võimelised; draṣṭum — nägema; anena — sellistega; eva — kindlasti; sva-cakṣuṣā — sinu enda silmadega; divyam — jumalikud; dadāmi — Ma annan; te — sulle; cakṣuḥ — silmad; paśya — näe; me — Minu; yogam aiśvaram — käsitlematut müstilist jõudu.

TÕLGE

Kuid sa ei saa Mind näha oma praeguste silmadega. Seepärast annan Ma sulle jumalikud silmad. Vaata nüüd Minu müstilist külluslikkust!


SELGITUS

Puhas pühendunu ei ihalda näha Kṛṣṇat ühelgi teisel kujul peale Tema kahekäelise kuju. Ta näeb Kṛṣṇa kõiksuse kuju üksnes Kṛṣṇa armust, oma vaimsete silmadega, mitte mõistusega. Kṛṣṇa kinnitab siinkohal Arjunale, et kõiksuse kuju nägemiseks ei pea Arjuna omandama mitte uut mõistust, vaid teistsuguse nägemisvõime. Nagu selgub järgnevatest värssidest, ei oma Kṛṣṇa kõiksuse kuju suurt tähtsust, ent kuna Arjuna soovis seda näha, siis annab Jumal talle selleks vajaliku nägemise.

Pühendunuid, kes on tõesti Kṛṣṇaga transtsendentaalsetes suhetes, kütkestab Kṛṣṇa armastusväärsus, mitte aga materiaalse külluslikkuse avaldumine. Kṛṣṇa mängukaaslased, sõbrad ja vanemad ei ihalda kunagi, et Kṛṣṇa demonstreeriks Oma võimsust. Nad on sedavõrd haaratud puhtast armastusest Kṛṣṇa vastu, et nad ei tea isegi seda, et Kṛṣṇa on Jumala Kõrgeim Isiksus. Olles vastastikustes armastussuhetes, unustavad nad, et Kṛṣṇa on Kõigekõrgem Jumal. "Śrīmad-Bhāgavatamis" öeldakse, et poisid, kes Kṛṣṇaga koos mängivad, on kõik sügavalt jumalakartlikud hinged, kes on saanud võimaluse mängida koos Kṛṣṇaga pärast mitmeid jumalakartlikke elusid. Sellised poisid aga ei tea, et Kṛṣṇa on Jumala Kõrgeim Isiksus. Nad suhtuvad Kṛṣṇasse kui oma lähedasse sõpra. Seepärast deklameeris Śukadeva Gosvāmī ka järgmise värsi:itthaḿ satāḿ brahma-sukhānubhūtyā
dāsyaḿ gatānāḿ para-daivatena
māyāśritānāḿ nara-dārakeṇa
sākaḿ vijahruḥ kṛta-puṇya-puñjāḥ


"Siin on Kõrgeim Isiksus, keda suured targad peavad impersonaalseks Brahmaniks, pühendunud Jumala Kõrgeimaks Isiksuseks ning tavalised inimesed materiaalse looduse poolt loodud elusolendiks. Ja poisid, kes oma eelmistes eludes on sooritanud palju jumalakartlikke tegusid, mängivad nüüd selle Jumala Kõrgeima Isiksusega." ("Śrīmad-Bhāgavatam" 10.12.11)

On fakt, et pühendunu ei ihalda näha Jumala kõiksuse kuju ehk viśva-rūpat. Arjuna soovis seda näha vaid selleks, et tulevased põlvkonnad ei kahtleks Kṛṣṇa väidetes ning teaksid, et Ta ei tõestanud Oma kõrgeimat olemust mitte ainult teoreetiliselt või filosoofiliselt, vaid et Ta ka tegelikult End sellisena Arjunale näitas. Arjuna peab tooma sellise kinnituse, sest tema on paramparā ahela esimene lüli. Need, kes tõepoolest tahavad mõista Jumala Kõrgeimat Isiksust Kṛṣṇat ning kes järgivad Arjuna eeskuju, peavad mõistma, et Kṛṣṇa ei esitanud End Kõigekõrgemana mitte ainult teoreetiliselt, vaid et Ta ka tegelikult ilmutas End Arjunale just sellisena.

Jumal andis Arjunale Oma kõiksuse kuju nägemiseks vajaliku võime, sest Ta teadis, et Arjuna ei omanud isiklikku soovi seda näha, nagu juba eespool selgitati.

<<<<    >>>>