11. Peatükk: Kõiksuse kuju

Bhagavad-gītā nii nagu see on 11.6


paśyādityān vasūn rudrān
aśvinau marutas tathā
bahūny adṛṣṭa-pūrvāṇi
paśyāścaryāṇi bhārata


paśya — näe; ādityān — Aditi kahtteist poega; vasūn — kaheksat Vasut; rudrān — Rudra ühtteist kuju; aśvinau — kahte Aśvinīt; marutaḥ — neljakümmend üheksat Marutit (tuult valitsevat pooljumalat); tathā — samuti; bahūni — mitmeid; adṛṣṭa — mida sa pole näinud; pūrvāṇi — enne; paśya — näe; āścaryāṇi — kõiki imesid; bhārata — oo, parim Bhāratate hulgas.

TÕLGE

Oo, parim Bhāratate hulgas, vaata kõiki neid erinevaid avaldumisi — “dityasid, Vasusid, Rudrasid, Aśvinī-kumārasid ning teisi pooljumalaid. Vaata neid rohkeid imesid, mida keegi pole varem näinud ning millest keegi pole kuulnud.


SELGITUS

Ehkki Arjuna oli Kṛṣṇa isiklik sõber ning kõikidest õpetatud inimestest kõige kõrgemalt arenenud, ei saanud ta ikkagi teada Kṛṣṇast kõike. Käesolevas värsis öeldakse, et ükski inimene pole varem kuulnud ega näinud kõiki neid Kṛṣṇa erinevaid kujusid ja avaldumisi. Nüüd ilmutab Kṛṣṇa neid Oma imepäraseid vorme.

<<<<    >>>>