11. Peatükk: Kõiksuse kuju

Bhagavad-gītā nii nagu see on 11.53


nāhaḿ vedair na tapasā
na dānena na cejyayā
śakya evaḿ-vidho draṣṭuḿ
dṛṣṭavān asi māḿ yathā


na — mitte kunagi; aham — Mina; vedaiḥ — "Vedade" uurimise läbi; na — mitte kunagi; tapasā — rangete askeeside läbi; na — mitte kunagi; dānena — heategevuse läbi; na — mitte kunagi; ca — samuti; ijyayā — kummardamise läbi; śakyaḥ — on võimalik; evam-vidhaḥ — sel moel; draṣṭum — näha; dṛṣṭavān — nägemas; asi — sa oled; mām — Mind; yathā — nagu.

TÕLGE

Seda Minu keha, mida sa oma transtsendentaalsete silmadega praegu näed, pole võimalik mõista lihtsalt "Vedasid" uurides, rangeid askeese järgides, heategevusega tegeledes või Minu ees templis kummardades. Need ei ole vahendid, mille abil Mind on võimalik näha sellisena nagu Ma olen.


SELGITUS

Kṛṣṇa ilmus Oma vanemate Devakī ja Vasudeva ette esmalt neljakäelisel kujul ning seejärel omandas Ta kahekäelise keha. Ateistidel või neil, kes ei praktiseeri pühendunud teenimist, on seda saladust väga raske mõista. Õpetlased, kes uurivad vedalikke pühakirju üksnes grammatika õppimiseks või akadeemiliste teadmiste omandamiseks, ei suuda Kṛṣṇat mõista. Samuti ei suuda Teda mõista inimesed, kes külastavad templit, kummardades Jumala ees üksnes vastava tava tõttu. Nad külastavad templit, kuid ei suuda mõista Kṛṣṇat sellisena nagu Ta on. Kṛṣṇat on võimalik mõista üksnes pühendunud teenimise teed käies. Seda selgitab Kṛṣṇa Ise järgnevas värsis.

<<<<    >>>>