11. Peatükk: Kõiksuse kuju

Bhagavad-gītā nii nagu see on 11.20


dyāv ā-pṛthivyor idam antaraḿ hi
vyāptaḿ tvayaikena diśaś ca sarvāḥ
dṛṣṭvādbhutaḿ rūpam ugraḿ tavedaḿ
loka-trayaḿ pravyathitaḿ mahātman


dyau — kosmosest; ā-pṛthivyoḥ — maani; idam — see; antaram — vahel; hi — kindlasti; vyāptam — läbitud; tvayā — Sinu poolt; ekena — üksnes; diśaḥ — suunad; ca — ja; sarvāḥ — kõik; dṛṣṭvā — nähes; adbhutam — imelist; rūpam — kuju; ugram — kohutavat; tava — Sinu; idam — seda; loka — planetaarsüsteemid; trayam — kolm; pravyathitam — segadusse aetud; mahā-ātman — oo, võimsaim.

TÕLGE

Ehkki Sa oled üks, levid Sa üle kogu taeva, planeetide ning nendevahelise avaruse. Oo, võimsaim, nähes seda imepärast ja hirmuäratavat kuju, on kõik planetaarsüsteemid segadusse aetud.


SELGITUS

Selles värsis on olulisteks sõnadeks dyāv ā-pṛthivyoḥ ("avarus maa ja taeva vahel") ning loka-trayam ("kolm maailma"), sest nendest ilmneb, et seda Jumala kõiksuse kuju nägid peale Arjuna ka teiste planetaarsüsteemide asustajad. Arjuna ei näinud Jumala kõiksuse kuju mitte unenäos, vaid tegelikkuses. Kõik, kellele Jumal andis jumaliku nägemise, nägid Tema kõiksuse kuju Kurukṣetra lahinguväljal.

<<<<    >>>>