11. Peatükk: Kõiksuse kuju

Bhagavad-gītā nii nagu see on 11.16


aneka-bāhūdara-vaktra-netraḿ
paśyāmi tvāḿ sarvato 'nanta-rūpam
nāntaḿ na madhyaḿ na punas tavādiḿ
paśyāmi viśveśvara viśva-rūpa


aneka — mitmeid; bāhu — käsi; udara — kõhte; vaktra — suid; netram — silmi; paśyāmi — ma näen; tvām — Sind; sarvataḥ — igal pool; ananta-rūpam — piiritut keha; na antam — pole lõppu; na madhyam — pole keskpaika; na punaḥ — ega ka; tava — Sinu; ādim — algust; paśyāmi — ma näen; viśva-īśvara — oo, universumi Jumal; viśva-rūpa — kõiksuse kujus.

TÕLGE

Oo, universumi Jumal, oo, kõiksuse kuju, ma näen Sinu kehas mitmeid käsi, kõhtusid, suid ja silmi, mis on piiramatult avardunud kõikjale. Sul pole ei lõppu, keskpaika ega algust.


SELGITUS

Kṛṣṇa on Jumala Kõrgeim Isiksus ja seega piiramatu. Seetõttu on võimalik Tema kaudu näha kõike eksisteerivat.

<<<<    >>>>