11. Peatükk: Kõiksuse kuju

Bhagavad-gītā nii nagu see on 11.10-11


aneka-vaktra-nayanam
anekādbhuta-darśanam
aneka-divyābharaṇaḿ
divyānekodyatāyudham


divya-mālyāmbara-dharaḿ
divya-gandhānulepanam
sarvāścarya-mayaḿ devam
anantaḿ viśvato-mukham


aneka — erinevad; vaktra — suud; nayanam — silmad; aneka — erinevad; adbhuta — imeline; darśanam — nägemused; aneka — mitmed; divya — jumalik; ābharaṇam — ehted; divya — jumalik; aneka — erinevad; udyata — üles tõstetud; āyudham — relvad; divya — jumalik; mālya — lillevanikud; ambara — riided; dharam — kandes; divya — jumalik; gandha — lõhnad; anulepanam — võitatud; sarva — kõik; āścarya-mayam — imeline; devam — särav; anantam — piiramatu; viśvataḥ-mukham — kõikeläbiv.

TÕLGE

Arjuna nägi selles kõiksuse kujus lõputut hulka suid, silmi ja imepäraseid nägemusi. Seda kuju kaunistasid paljud taevalikud ehted ning mitmed ülestõstetud jumalikud relvad. Ta kandis taevalikke lillevanikuid ja taevalikke rõivaid ning Tema keha oli võitud paljude jumalike lõhnadega. Kõik oli imeline, hiilgav, piiramatu ning kõikjale leviv.


SELGITUS

Nendes kahes värsis viitab sõnade "mitmed" ja "paljud" korduv kasutamine tõsiasjale, et käsi, suid, jalgu ja teisi avaldumisi, mida Arjuna nägi, oli lugematu arv. Need avaldumised olid laotunud üle kogu universumi, kuid Jumala armust võis Arjuna neid näha ühes paigas istudes. See oli võimalik tänu Kṛṣṇa käsitlematule energiale.

<<<<    >>>>