10. Peatükk: Absoluudi külluslikkus

Bhagavad-gītā nii nagu see on 10.32


sargāṇām ādir antaś ca
madhyaḿ caivāham arjuna
adhyātma-vidyā vidyānāḿ
vādaḥ pravadatām aham


sargāṇām — kõikide loomete; ādiḥ — algus; antaḥ — lõpp; ca — ning; madhyam — keskmine osa; ca — samuti; eva — kindlasti; aham — Mina olen; arjuna — oo, Arjuna; adhyātma-vidyā — vaimsed teadmised; vidyānām — igasugusest haridusest; vādaḥ — loomulik järeldus; pravadatām — väidete; aham — Mina olen.

TÕLGE

Oo, Arjuna, Mina olen kõikide loomete algus, lõpp ja keskpaik. Kõikidest teadustest olen Ma vaimne teadus hinge tegelikust olemusest ning loogikute argumentide hulgas olen Ma lõplik tõde.


SELGITUS

Kõikide loome avaldumiste esimeseks etapiks on materiaalsete elementide kogumi loomine. Nagu selgitatud eespool, on kosmilise avaldumise loojateks ja juhtideks Mahā-Viṣṇu, Garbhodakaśāyī Viṣṇu ja Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu, ning hävitajaks Śiva. Brahmā on teisejärguline looja. Kõik need loomise, alalhoidmise ja hävitamise juhid on Kõigekõrgema Jumala materiaalsete omaduste inkarnatsioonid. Seega on Kõigekõrgem Jumal kogu loome algus, keskpaik ja lõpp.

Kõrgema hariduse saamiseks eksisteerib palju erinevaid tarku raamatuid nagu neli "Vedat", nende kuus lisa, "Vedānta-sūtra", raamatud loogikast, raamatud religioossetest põhimõtetest ja "Purāṇad". Kokku eksisteerib seega neliteist jaotust haridust jagavaid raamatuid. Ning kõikidest nendest harivatest raamatutest esindab Kṛṣṇat eriti adhyātma-vidyāt ehk vaimseid teadmisi jagav teos "Vedānta-sūtra".

Loogikutel on palju erinevaid argumente. Oma argumentide kinnituseks toodud tõend, mis kinnitab ka vastaspoole argumente, kannab nime jalpa. Kui arutlus on suunatud üksnes vastaspoole alistamisele, siis nimetatakse seda vitaṇḍaks. Tegelikku järeldust nimetatakse aga vādaks. Selline lõplik tõde esindab Kṛṣṇat.

<<<<    >>>>