10. Peatükk: Absoluudi külluslikkus

Bhagavad-gītā nii nagu see on 10.28


āyudhānām ahaḿ vajraḿ
dhenūnām asmi kāmadhuk
prajanaś cāsmi kandarpaḥ
sarpāṇām asmi vāsukiḥ


āyudhānām — kõikidest relvadest; aham — Mina olen; vajram — piksenool; dhenūnām — lehmadest; asmi — Mina olen; kāma-dhuk — surabhi lehm; prajanaḥ — laste soetamise põhjus; ca — ja; asmi — Mina olen; kandarpaḥ — armastusjumal; sarpāṇām — madudest; asmi — Mina olen; vāsukiḥ — Vāsuki.

TÕLGE

Relvadest olen Ma piksenool ja lehmadest surabhi. Laste soetamise põhjustest olen Ma armastusjumal Kandarpa ning madudest Vāsuki.


SELGITUS

Piksenool, mis on tõepoolest võimas relv, esindab Kṛṣṇa jõudu. Vaimses taevas, Kṛṣṇalokal elavad lehmad, keda võib lüpsta igal hetkel, ning kes annavad nii palju piima, kui seda parajasti soovitakse. Loomulikult ei leidu selliseid lehmi selles materiaalses maailmas, kuid nendest räägitakse pühakirjades, kus kirjeldatakse Kṛṣṇalokat. Jumal peab suurt hulka selliseid lehmi, keda nimetatakse surabhideks. Öeldakse, et Jumal on nende karjane. Kandarpa on seksuaaltung heade poegade saamiseks ning seega esindab ka Kandarpa Kṛṣṇat. Vahel astuvad inimesed seksuaalvahekorda üksnes meelelise naudingu saamiseks, kuid selline seksuaalelu ei esinda Kṛṣṇat. Seevastu seksuaalvahekord, mille eesmärgiks on heade laste sigitamine, esindab Kṛṣṇat ning seda nimetatakse Kandarpaks.

<<<<    >>>>