1. Peatükk: Armeede vaatlemine Kurukṣetra lahinguväljal

Bhagavad-gītā nii nagu see on 1.9


anye ca bahavaḥ śūrā
mad-arthe tyakta-jīvitāḥ
nānā-śastra-praharaṇāḥ
sarve yuddha-viśāradāḥ


anye — teised; ca — samuti; bahavaḥ — arvukalt; śūrāḥ — kangelased; mat-arthe — minu nimel; tyakta-jīvitāḥ — valmis eluga riskima; nānā — paljud; śastra — relvad; praharaṇāḥ — varustatud; sarve — kõik nad; yuddha-viśāradāḥ — sõjateaduses kogenud.

TÕLGE

Siin on veel palju teisi kangelasi, kes on valmis minu nimel oma elu andma. Kõik nad on sõjateaduses kogenud ning kõik nad on rikkalikult varustatud mitmesuguste relvadega.


SELGITUS

Mis puutub teistesse sõdalastesse nagu Jayadratha, Kṛtavarmā ja Śalya, siis on nad kõik valmis Duryodhana eest oma elu andma. Teisisõnu öeldes järeldatakse juba siin, et ühinenuna patuse Duryodhanaga ootab neid kõiki Kurukṣetra lahingus ees hukkumine. Duryodhana ise oli loomulikult kindel oma võidus, lootes eespool nimetatud sõprade ühendatud jõule.

<<<<    >>>>