1. Peatükk: Armeede vaatlemine Kurukṣetra lahinguväljal

Bhagavad-gītā nii nagu see on 1.7


asmākaḿ tu viśiṣṭa ye
tān nibodha dvijottama
nāyakā mama sainyasya
saḿjñārthaḿ tān bravīmi te


asmākam — meie; tu — aga; viśiṣṭāḥ — erakordselt võimsad; ye — kes; tān — neid; nibodha — võta teadmiseks; dvija-uttama — oo, parim brāhmaṇate hulgas; nāyakāḥ — väejuhid; mama — minu; sainyasya — sõdureist; saḿjñā-artham — informatsiooniks; tān — neid; bravīmi — ma kõnelen; te — sulle.

TÕLGE

Lihtsalt informeerimaks sind, oo, parim brāhmaṇate hulgast, luba mul aga rääkida ka erakordselt võimekatest väejuhtidest minu armee eesotsas.

<<<<    >>>>