1. Peatükk: Armeede vaatlemine Kurukṣetra lahinguväljal

Bhagavad-gītā nii nagu see on 1.42


doṣair etaiḥ kula-ghnānāḿ
varṇa-sańkara-kārakaiḥ
utsādyante jāti-dharmāḥ
kula-dharmāś ca śāśvatāḥ


doṣaiḥ — selliste vigade tõttu; etaiḥ — kõikide nende; kula-ghnānām — suguvõsa hävitajate; varṇa-sańkara — soovimatute laste; kārakaiḥ — kes on põhjusteks; utsādyante — hävivad; jāti-dharmāḥ — ühiskonna ülesehitus; kula-dharmāḥ — suguvõsa traditsioonid; ca — samuti; śāśvatāḥ — igavesed.

TÕLGE

Suguvõsa traditsioonide hävitajate kuritahtlike tegude läbi, mis lasevad sündida soovimatutel lastel, muutuvad igasugune ühiskonna ülesehitus ja kõik perekondade heaolule suunatud programmid kasutuks.


SELGITUS

Sanātana-dharma ehk varṇāśrama-dharma alusel loodud ja neljal inimklassil põhinev ühiskonna ülesehitus koos perekondade heaolule suunatud programmidega seavad eesmärgiks inimeste lõpliku lunastuse. Seepärast toob sanātana-dharma traditsioonide rikkumine vastutustundetute juhtide poolt ühiskonnas kaasa täieliku kaose, mille tulemusena inimesed unustavad elu eesmärgi — Viṣṇu. Selliseid juhte võib nimetada pimedateks ning inimesed, kes neid järgivad, suunduvad kahtlemata kaosesse.

<<<<    >>>>