1. Peatükk: Armeede vaatlemine Kurukṣetra lahinguväljal

Bhagavad-gītā nii nagu see on 1.39


kula-kṣaye praṇaśyanti
kula-dharmāḥ sanātanāḥ
dharme naṣṭe kulaḿ kṛtsnam
adharmo 'bhibhavaty uta


kula-kṣaye — suguvõsa hävitamises; praṇaśyanti — hävivad; kula-dharmāḥ — suguvõsa traditsioonid; sanātanāḥ — igavesed; dharme — religioonis; naṣṭe — hävides; kulam — suguvõsa; kṛtsnam — kogu; adharmaḥ — usupõlgus; abhibhavati — muutub; uta — öeldakse.

TÕLGE

Dünastia hävitamisega kaovad ka igavesed suguvõsa traditsioonid ning sel viisil langevad allesjäänud pereliikmed usupõlgusse.


SELGITUS

Varṇāśrama tavade kohaselt eksisteerib mitmeid religioosseid printsiipe, mis aitavad suguvõsa liikmetel õigel teel edasi liikuda ja vaimsete väärtusteni jõuda. Selliste puhastavate protsesside läbi viimise eest, mis leiavad aset sünnist surmani, vastutavad suguvõsa vanemad liikmed. Kuid vanemate liikmete surres võivad suguvõsas sellised puhastavate rituaalide traditsioonid katkeda ning allesjäävad suguvõsa nooremad liikmed võivad omaks võtta ateistlikud kombed ja kaotada seeläbi võimaluse jõuda vaimse lunastuseni. Seepärast ei tohiks suguvõsa vanemaid liikmeid mitte mingil juhul tappa.

<<<<    >>>>