1. Peatükk: Armeede vaatlemine Kurukṣetra lahinguväljal

Bhagavad-gītā nii nagu see on 1.26


tatrāpaśyat sthitān pārthaḥ
pitṝn atha pitāmahān
ācāryān mātulān bhrātṝn
putrān pautrān sakhīḿs tathā
śvaśurān suhṛdaś caiva
senayor ubhayor api


tatra — seal; apaśyat — ta võis näha; sthitān — seismas; pārthaḥ — Arjuna; pitṝn — isasid; atha — samuti; pitāmahān — vanaisasid; ācāryān — õpetajaid; mātulān — emapoolsed onusid; bhrātṝn — vendi; putrān — poegi; pautrān — poja- ja tütrepoegi; sakhīn — sõpru; tathā — samuti; śvaśurān — äiasid; suhṛdaḥ — heasoovijaid; ca — samuti; eva — kindlasti; senayoḥ — armeede; ubhayoḥ — mõlema poole; api — hulgas.

TÕLGE

Seal võis Arjuna kahe vastaspoole armeede ridades näha oma isasid, vanaisasid, õpetajaid, emapoolseid onusid, vendi, poegi, pojapoegi, sõpru ning samuti oma äiasid ja heasoovijaid.


SELGITUS

Arjuna nägi lahinguväljal oma erinevaid sugulasi. Ta nägi seal selliseid isiksusi nagu Bhūriśravā, kes oli tema isa kaasaegne, vanaisasid Bhīṣmat ja Somadattat, õpetajaid nagu Droṇācārya ja Kṛpācārya, emapoolseid onusid nagu Śalya ja Śakuni, vendi nagu Duryodhana, poegi nagu Lakṣmaṇa, sõpru nagu Aśvatthāmā, heasoovijaid nagu Kṛtavarmā jne. Ta nägi, et mõlema armee ridades seisis rohkelt tema sõpru.

<<<<    >>>>